Обучение в полето на ранното детско развитие – 2021 г.


След завършената първа година от обучението в полето на ранното детско развитие, отново в Желанието си в каузата на бебетата и малките деца, продължаваме и през 2021 г.!

 

ПРОЦЕСЪТ?

Чрез ежемесечни експозета (онлайн) на френски психоаналитици, участниците ще се запознаят с интересни практики, анализи на текстове и връзки теория-практика.

Тъй като инсталирането на платформата, през която ще работим, е достъпно и лесно, има възможност да участват специалисти от цяла България.

Предвидени са и (поне) две работни Ателиета с водещ Моника Богданова (психоаналитик), които могат да бъдат проведени индивидуално или групово, виртуално или в кабинет. Целта е в началото и в края да се очертае цялостния процес, възможните ресурси за завършването с конкретни задания, да се планира супервизия, при необходимост.

Участниците ще имат възможност за стаж в „Зеленият двор“ и в Център за развитие на бебета и деца „Франсоаз Долто“.

 

ЗА КОГО?

Психолози, акушерки, логопеди, педагози, социални работници и др. специалисти, както и към студенти с опит в психоаналитичното мислене.

Към всички с устойчив интерес в полето на ранното детско развитие и психоанализата.

 

КАК МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ?

Изпратете кратко представяне и мотивационно есе, и очаквайте отговор.

Кандидатствалите студенти ще бъдат поканени и на интервю.

 

Основни критерии при подбора са: клиничен опит, желание за развитие в психоаналитична перспектива, наличие или планиране на личен опит, работа в полето на ранното детско развитие, теоретично любопитство.

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

До 18.02.2021 г. на e-mail: monikab@abv.bg

 

ДАТИТЕ?

20 февруари, 20 март, 17 април, 15 май, 19 юни, 21 август, 18 септември, 16 октомври, 20 ноември.
Начален час: 16:00, ZOOM, с превод.

ЛЕКТОРИТЕ?

Jean-Pierre Winter, Monika Bogdanova, Erika Parlato, Caroline Granier Deferre, Marie Couvert, Catherine Vanier, Léa Karpel, Dominique Leyronnas, Paul Atlan.

ТАКСАТА?

550 лв. за цялата година, 11 работни срещи.

 

Очакваме ВИ!!!

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×