Кръстина Тодорова

Кариерен консултант

Професинален опит

Има професионален опит в провеждането на ателиета за професионално ориентиране и индивидуална работа като кариерен консултант на младежи в риск, юноши с асоциално поведение, деца и юноши със специфични потребности. Основните й изследователски интереси са свързани с прилагането на психоаналитичния подход в процеса на професионално ориентиране и кариерно консултиране, несъзнаваната мотивация при избор на професия, фактори и механизми за кариерно развитие.

През последните години работи върху идеята за професионално ориентиране и консултиране в ранна детска възраст, както и за развитие на детския потенциал.