Новини

Обучение по РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в „Зеленият двор“

Обучение по РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в „Зеленият двор“

Релационната психомоторика, изобретена през психоанализата и мултисензорния принцип, има традиции в „Зеленият двор“ и е неизменна част от работата на екипа, включена както в плановете за развитие на детето, така и в терапевтичния процес.

Имаме удоволствието да Ви поканим на среща за развитие, споделяне и опит.

 ИСТОРИЯТА?

Началото на метода РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в България е поставено от д-р Весела Банова (клиничен психолог и психоаналитик), която след своята специализация в Католическия университет в Льовен, Белгия, започва да преподава метода в Нов Български университет. В периода 1998–2001 г. благодарение на д-р Весела Банова, на НБУ, и на програма ТЕМПУС, се случва своеобразна обучителна програма по релационна психомоторика, подготвяща първите специалисти в България, базирана на нейните курсове в НБУ, на семинари с водещи Паскал Дидриш и Жан Ибанес.

Част от студентите, които завършват тази програма са включени по-късно като обучители в специализираните обучения на екипите от домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД). Чрез инициативата на д-р В. Банова, която по това време е и заместник-председател на ДАЗД, всички 32 ДМСГД са оборудвани със зали за релационна психомоторика. Благодарение на нейната вдъхновена дейност за подкрепа на децата в риск, с финансовата подкрепа на АСП, МТСП, Лекари на Света – Бордо, Франция (и други държавни и неправителствени институции), в периода 2001–2011 г. са оборудвани множество зали и в редица Домове и Дневни центрове за деца и младежи с увреждания (ДДМУИ и ДЦДМУ – по-късно трансформирани в ЦНСТ и ЦСРИ).

Паралелно и в допълнение към двете големи обучителни програми: „Да растеш без родители“ и „Детето и неговите симптоми“, през този период екипът на д-р Весела Банова продължава да обучава и супервизира специалистите в институции и центрове, и да подкрепя тяхното професионално развитие в посока по-хуманно и задълбочено отношение към децата в риск.

МЕТОДЪТ?

Релационната психомоторика е терапевтичен и подкрепящ метод за работа с деца 0-11 г. (в норма и с проблеми в развитието) и възрастни с увреждания. Релационната психомоторика се основава на психоаналитичната теория, а цел на практиката е спонтанната игра в подкрепящото присъствие на водещ-професионалист.

Основни акценти на метода са откриване и подкрепа ресурсите на детето (и на възрастния) за социална интеграция, адаптация, за компенсиране на физическите увреждания и благоприятстване връзката Аз-и себе си, Аз-и другите. Специфичният формат на работа със субекта е алтернатива на педагогическата практика и е с фокус към индивидуалния подход във всеки отделен случай. Опитът във Франция и Белгия (където този метод има традиции), Германия, Англия, Испания и др., показва, че релационната психомоторика дава добри резултати там, където методите, фокусирани върху когнитивното развитие не отговарят на субективните нужди на детето/възрастния. Релационната психомоторика възприема личността в цялост – чрез метода се подкрепя развитието на емоционалната и социална интелигентност при деца с поведенчески проблеми, хиперактивност, умствена изостаналост, генерализирано разстройство на развитието, ДЦП, аутизъм и др.

Основни цели на релационната психомоторика:
 • подпомагане, възстановяване, подобряване връзката на детето, на възрастния със собственото тяло, с групата, с другите и обектите от света (особено важно за деца с аутистични особености и проблеми в поведението);
 • развитие на схема и образ на тялото, изграждане на понятия за „себе си“ – основа за успешното развитие на всяко дете;
 • физиологична рехабилитация и подкрепа ресурсите на детето с увреждания за компенсиране на двигателните ограничения;
 • развитие на комуникативни умения и социализиране;
 • развитие на глобалната и финната моторика, интериоризиране на понятията за пространство и време – необходими за изграждане на умения за самостоятелен живот и основа за успешно интегриране в училище;
 • при нарушена семейна комуникация – възстановяване връзката дете–родители;
 • диагностика и изготвяне на индивидуален план за работа.

 

Релационната психомоторика може да се се провежда групово или индивидуално, в зависимост от случая, като в сеансите могат да бъдат включени членове на семейството (например в двойката депресивен родител–дете с аутистични симптоми).

Като терапевтичен и рехабилитиращ метод, релационната психомоторика разчита на процеса на интеракция водещ–личност, водещ–група, като за да се постигне постоянство в резултатите се изискват минимум 6 месеца работа веднъж седмично. Методът успешно се използва и за диагностични цели.

ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението ще се проведе семинарно, 4 дни по 10 уч. ч. –  35 уч. ч. теоретично обучение и 5 уч. ч. практически занятия (демонстрация на сеанси по релационна психомоторика, индивидуални и групови с групата обучаеми).

Изисквания към кандидатите за участие: хуманитарно образование (педагогика, социална работа, логопедия, психология, рехабилитация) и мотивация за работа, като при дълъг опит в полето и висока мотивация е допустимо да няма висше образование.

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО
 1. История на метода.
 2. Цели и приложение на релационната психомоторика.
 3. Основни понятия.
 4. Връзка със собственото тяло и изграждане на идентичност.
 5. Връзки време – пространство.
 6. Общуване – връзка с другите.
 7. Роля на възрастния.
 8. Протичане на психомоторния сеанс.
 9. Работа при специфични случаи: агресия, аутизъм, тежки увреждания.
 10. Индивидуална работа с дете.
 11. Работа със семейството.
 12. Работа по случаи на участниците.
 13. Метод за наблюдение на психомоторните сеанси.
 14. Практически занятия – индивидуално и с група.

След обучението се договарят 2 супервизии.

 ВОДЕЩИЯТ?

Инна Бранева е обучител в метода релационна психомоторика, сертифицирана като една от завършилите в първия екип за обучение на специалисти от ДМСГД. Тя е психодрама терапевт, обучител и супервизор към ПСИХОДРАМА ИНСТИТУТ Д.Е.А. Инна Бранева е психолог и психотерапевт, работи с деца, юноши и възрастни. Води обучения в социалната практика от 2001 г., работи като обучител и супервизор със социални институции за деца и семейства в риск, с образователни институции (ДДМУИ, ЦСРИ, ЦНСТ, ДДЛРГ, ЦРДУ, ЗМБ, КСУДС, ЦОП, ресурсни центрове, детски градини).

ДАТИТЕ?

9 и 10 април, 14-15 май.

Ранно записване до 13.03.2022 г.

ТАКСАТА?

360 лв., а при ранно записване – 320 лв.

статии

"Детето има нужда да знае истината за своя живот, но тогава, когато родителите са готови да му я разкажат"

В интервю за БТА проф. Моника Богданова споделя: „Необходимо ли е децата, заченати инвитро, да...

"Да се родиш с инвитро": как да говорим с детето

„Дискусиите за инвитро обикновено се фокусират върху дългия и труден път за сбъдване на желанието...

Зеленият двор и Болница ``Надежда``

“Зеленият двор” се присъединява към идеята за психоаналитична грижа в болница Надежда. Д-р Велислава Донкина...

Защо първите 4 години от живота на детето са толкова важни

“Мисля, че това е предизвикателството на Живота – да станем себе си, общувайки с другите,...

Детско психично здраве

Разговор с доц. Моника Богданова – психоаналитик, който заедно с екипа за немедицинска грижа на...

Човек преминава през трудностите по начина, по който е преживял раждането

Интервю с доц. Моника Богданова, която е един от водещите лектори в предстоящия Форум бременност...

разговори

Бебешка социализация с проф. Богданова на 8-ми юни

Как общува бебето и как го вписваме в живеенето, може ли да направи връзка с...

Център за развитие и психоанализа "Зеленият двор" обявява прием за първи клас 2024-2025 г.

Предвид дългогодишния ни опит в работата с деца, стартираме с идеята за формиране на 1-4...

Йога за жени в „Зеленият двор“

Защо йога? Срещата с древната мъдрост за живота и с потенциала на женската житототворяща сила...

Център за развитие и психоанализа “Зеленият двор” обявява прием за подготвителен клас 2023-2024 г.

Дългогодишният ни опит в развитието на малки деца и доказано постигнатите резултати ни мотивират да...

Планирани обучения през 2023 г.

Здравейте, през 2023 г. „Зеленият двор“ ще продължи да реализира редица идеи в полето на...

Обучение по РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в „Зеленият двор“

Релационната психомоторика, изобретена през психоанализата и мултисензорния принцип, има традиции в „Зеленият двор“ и е...