За нас

ИДЕЯ

Идея

Как  работим

Посрещайки бебето и детето, ние го опознаваме през разказите на неговите родители. Неговата история е важна, за да разберем настоящето и да планираме бъдещето.

Какво разбираме под синергия

Единният подход и разбирането на детето през психоанализата очертава подходите ни и екипността – всеки петък реализираме консилиуми.

Психоаналитичен  подход

Психоанализата е начин на мислене, метод, разбиране на Света, четене между редовете, търсене, желание да се разбере…

Коя е Франсоаз Долто

Франсоаз Долто (1908–1988) е педиатър, психоаналитик, последова­тел на Ж. Лакан. Тя отстоява позицията, че няма деца, а има хора и че ценността на детството в общото развитие на човека е от особено значение.

Пространството 

За развитието на всяко дете е от изключителна важност пространството, което го заобикаля и въздухът, който диша.

paulo-santos-xrQUA9fBlTg-unsplash