ИДЕЯ

Психоаналитичен подход

Психоаналитичен подход

Психоанализата е начин на мислене, метод, разбиране на Света, четене между редовете, търсене, желание да се разбере…

Верни на идеята и лоялни към Долто, ние я адаптирахме, след като 5 години я апробирахме в конкретна практика. Подобен опит е пръв за България. Зеленият двор е пространство, където детето може да експериментира, да твори, да се забавлява и да поставя (и несъзнавано) своите въпроси, а родителите да общуват и да се срещнат със специалисти.

Посещението предоставя възможност не само да поиграете заедно с детето, но и да задатете своите въпроси.

Разбирането на Бебето и Детето, отчитайки психичното. Какво прави бебето, детето? Какво казва, без да говори? Страда ли и защо? Кое е водещо в развитието му? Това са само някои от въпросите, които намират отговор в работата не само на психоаналитика, но и на всички специалисти.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ

Франсин Жолен извежда твърдението, че е безполезно детето да се занимава с основите на смятането, ако „не може да се ситуира спрямо тялото си, спрямо огледалото, спрямо пространството, семейството си, мястото си в семейството. Следователно трябва първоначално да въведем диалог, като че ли се намираме пред осемнадесет месечно дете”1.

Мод Манони описва случаи, в които дете с умствено изоставане разбира математическите знаци „+” и „–” след намеса на бащата за продължаване на започната психоанализа. Психоанализата също открива, че четенето и езикът са свързани с откриването на Аз-а.

Тези факти, изведени от психоаналитичната практика, насочват вниманието (и въпросите) към ролята на обучението, неговата организация и често неговото абсолютизиране при работата с деца със специфични потребности.

1 Цит. по Манони, М. (2006). Изоставащото дете и неговата майка. София, с. 42.