КОНТАКТИ

Контакти

Зеленият двор

ул. “Иван Денкоглу” 19, София

Банкова сметка

Първа инвестиционна банка
BG30FINV91501216627421
BIC: FINVBGN