Подкрепете ни

Подкрепете ни
A group of small nursery school children with teacher indoors in classroom, painting.

Идеята за създаването на „Зеленият двор“ е естественото продължение на идеите, развити от екипа през последните 6 г. Основен принцип в работата ни е включването на добри световни практики (адаптирани за България) и на научните достижения.

За повече от година осъществихме различни идеи („Синьо лято“, „Да поговорим за…“, серия от уебинари), продължихме Дните на Долто в България “Детето и психоанализата”. Доразвихме мултисензорния принцип в терапевтична среда, както и система за подобряване на сензорно-моторното развитие на бебета и деца.

Целта ни е да развием науката в областта на педагогиката, логопедията, психологията и да я поставим на психоаналитична основа в подкрепа на семействата и техните бебета, деца.

Стъпки за постигането на целта

  • интегриране на медицинско, педагогическо и психоаналитично познание с цел единен подход към проблем;
  • предоставяне на атрактивна среда за квалификация, създавайки възможности за българските студенти и бъдещи професионалисти да се обучават в „жива“ практическа среда;
  • превеждане и публикуване на книги от доказани психоаналитици, педиатри и др.;
  • създаване на практика, базирана върху най-новите научни изследвания и иновации и развитие на партньорството между български и международни клиницисти;
  • създаване на пространство за диалог не само между специалисти от различни професионални полета (лекари, акушерки, социални работници, психолози, логопеди, педагози, рехабилитатори и др.), но и между родители и професионалисти.

Банкова сметка

Първа инвестиционна банка

BG30FINV91501216627421

BIC: FINVBGN

При дарение може да посочите дали то е за специфична цел/проект или не.

За всяко дарение има възможност да се получи намаление на данъците.

Предлагаме различни възможности за дарителите ни

  • Получаване на адаптирано резюме за реализиране на конкретен проект, върху който работим (издаване на книга, работа с педиатрия или неонатология, разработване на диагностичен инструментариум и др.);
  • приоритетна покана за наши семинари и събития;
  • възможност за вписване в сайта ни като Съмишленик