дейности

ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Формиране

Личният опит чрез психотерапия или психоанализа е в контекста на...

Супервизия

Супервизията е призвана да създаде пространство за езика, едно защитено...

Обучения

Ранна диагностика и превенция на аутизма. Мултисензорният принцип при работа...

Следдипломна квалификация

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето...