Теодора Вълчева

педагог-учител, специалист по изобразително изкуство