дейности

ЗА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА

ЗА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА

Психоанализа

Какво представлява психоанализата/психотерапията на бебета и малки деца? Психологът Психологът...

Езиково-говорно развитие

Логопедичната терапия осъществява и превенция по отношение речевото развитие на...

Релационна психомоторика

В ранното детство и особено в периода до 3-годишна възраст...

Бебешка стая за хранене

Стаята е предназначена за деца от 0-18 мес. (орофациална стимулация...

Сензорно-моторно развитие и мултисензорна стимулация

В мулти-сензорната стая се работи по посока на: предизвикване на...

Невербална комуникация

Когато на детето предстои проговаряне, има нужда от обогатяване на...

Хранене

Храненето е естествен процес, който обаче често буди редица въпроси...