Дейности

4+ УЧИЛИЩЕ

Арт-ателиета

Арт-ателиета

Арт ателието е форма на неформално образование, при която е важно взаимодействието на детето със средата и следването на неговите интереси, темпове, надграждане над уменията, които е развило до момента. Чрез включването на образователни подходи като експеримент, движение, провокация, арт педагогика и др. се цели развиване на самостоятелност, мислене и заявка на лични потребности, Желания, себе-изява и развитие. Всеки участник работи според собствените си способности и предварително изготвен план. Интерактивното представяне на темите и дейностите допринася значително за обогатяване на опита и провокира активно участие.

В арт ателието се реализира и арт терапията – психотерапия, която използва формите на изкуството, реализира се според определени професионални стандарти от психолог, психотерапевт. Използват се и методи на арт педагогиката – „самостоятелен отрасъл на педагогическите науки, изучаваща закономерностите на възпитанието и развитието на човека чрез възможностите, които предоставят различните видове изкуства” (Терзийска, 2008).

В груповите и индивидуални арт педагогически занимания се използват арт терапевтични техники и материали, които са съобразени с възрастта, интересите, желанията и възможностите на децата. Те нямат диагностична насоченост, а акцентът е върху самия творчески процес на създаване. Не се цели постигането на качествен краен продукт – за детето е от особено значение пътят на учене чрез преживяване.

Водещи са свободния избор на материали и техники и възможността за свободно себеизразяване, което провокира положителни емоции, естетическа наслада и формира качества и умения у децата.

Как помага?

Ателието развива личностния жизнен потенциал, стимулира детето в откривателството на света, в адаптацията и провокацията към уменията и способностите, в развитието на талантите.

Ателието развива идеите на неформалното образование (извън работата в кабинет и стандартните методи за обучение), като се създава защитено пространство, в което чрез запознаване, работа с различни видове материали и по различни теми децата имат възможност да усвоят и развият разнообразни умения, да експериментират в различни посоки – със себе си и пространството, да изследват своите търсения, да (си) задават актуални въпроси. В тях се работи и по посока на:

  • надграждане над личния опит на детето в дейностите от социалното ежедневие и в познавателното развитие;

  • усвояване на умения чрез експериментиране, преживяване – детето има възможност да избере материалите, да има водеща роля в процеса на работа;

  • изследване начина на учене на детето, по който най-бързо възприема нова информация;

  • провокиране на творчество и себеизразяване;

  • овладяване на социални модели на взаимоотношения и социално приобщаване;

  • обогатяване на сензорния опит;

  • превантивна роля – агресия, хиперактивност, дезадаптация, сензорна дисфункция, – насока родители, обсъждане, преосмисляне плана на работа.

Към кого?

Към деца в различни възрастови групи – от 3 до 9 г.

Новини 

IMG_4601

Бебешка социализация с проф. Богданова на 8-ми юни

Как общува бебето и как го вписваме в живеенето, може...
lucas-alexander-sJuDgtkUyYs-unsplash

Център за развитие и психоанализа "Зеленият двор" обявява прием за първи клас 2024-2025 г.

Предвид дългогодишния ни опит в работата с деца, стартираме с...
Young girl doing yoga in the park

Йога за жени в „Зеленият двор“

Защо йога? Срещата с древната мъдрост за живота и с...
Back to school! Happy cute industrious child is sitting at a desk indoors. Kid is learning in or lesson.

Център за развитие и психоанализа “Зеленият двор” обявява прием за подготвителен клас 2023-2024 г.

Дългогодишният ни опит в развитието на малки деца и доказано...
Young boy in elementary school learning to count with his teacher

Планирани обучения през 2023 г.

Здравейте, през 2023 г. „Зеленият двор“ ще продължи да реализира...
child-3610637_1280

Обучение по РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в „Зеленият двор“

Релационната психомоторика, изобретена през психоанализата и мултисензорния принцип, има традиции...