За нас

ЕКИП

Екип

проф. д-р Моника Богданова, дпн

Психоаналитик

Проф. д-р Моника Богданова, дпн е преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”, Факултет по педагогика.

Защитава докторат по проблемите на приемната грижа, а като доктор на педагогическите науки разработва “Синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности”.

Супервизор и обучител на социални работници, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, педагози и др.

“Детето идва на този свят анатомично, генетично и социално предразположено да говори. 

С помощта на зрението, обонянието и осезанието то възприема света около себе си, но само словото, отправено към него е онова средство, което му позволява да причисли (да съ-отнесе) себе си към човешкото, към хората”.

Ивалина Сергеева 

педагог-учител, логопед

Юлия Богданова

Кръстина Тодорова

Кариерен консултант

Биляна Кръстанова

психолог, специалист сензорно-моторно развитие

Христо Каракашев

педагог-учител, специалист по неформално образование

Павлина Герина

Акушерка

Валентина Минкова

педагог-учител, специалист по текст и детско словотворчество

Лора Георгиева

психолог, специалист по сензорно-моторно развитие

Полина Дудева

стажант-психолог

Радослав Киров

треньор по таекуондо

Теодора Вълчева

педагог-учител, специалист по изобразително изкуство