Дейности

ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Супервизия

Супервизия

Супервизията е призвана да създаде пространство за езика, едно защитено пространство за думите, погледа, жеста и т.н. Тя включва специализирано консултиране и елементи на психотерапия с цел повишаване ефективността на работния процес. Тя:

 • подобрява организацията на работа и създава благоприятна работна атмосфера;
 • съдейства за повишаване на специфичните компетенции;
 • работи върху механизмите на „burn–out” („изгаряне в професията”);
 • развива различни умения (екипност, емпатия и т.н.) и сензитивност в процеса на работа.

Основни полета при реализирането на супервизия са:

 • затруднения в работата от различно естество – неприемане на ситуацията, активиране на контратрансферни преживяванчия и др.;
 • преживявания на (непосилна) отговорност за хората, с които се работи;
 • преживявания за безпомощност и обреченост на крайния изход от даден случай;
 • професионалната дистанция и границите на компетентност на специалиста;
 • взаимоотношения с други специалисти (институции);
 • разбиране на процесите на консултиране (психотерапия, социална работа);
 • поставяне на конкретни въпроси по даден случай.

Супервизорът не оценява, не дава рецепти и предписания за последващата работа – той слуша и прави така, че супервизираният да чува своите думи, да си дава сметка за преживяванията, които провокира срещата със страданието, затруднението и болката.

Ролята на супервизора е двустранна и изисква както личен практически опит, така и професионализъм, свързан с умението да се поддържа трансфера, да се спазва професионалната дистанция – от една страна е обучаващ, а от друга – работи с преживяванията на обучаваните, дава им думи без да „нахълтва” в личното пространство, да навлиза в тяхната житейска история и да се съблазнява от властта, която му дава позицията.

Супервизорът е специалист със значителен професионален (практически) опит, който преминава и през собствената си анализа (или часове личен опит, в зависимост от работната парадигма), обикновено психотерапевт.

Към кого?

Към всички специалисти в полето на работа с бебета, деца и семейства – психолози, педагози, логопеди, специални педагози, лекари, акушерки, здравни работници и др.
Супервизия се провежда и със специалисти човешки ресурси, кариерни консултанти, които се срещат с различни проблеми на работата в екипи, организационното развитие и култура. Организационната психоанализа дава отговор на механизмите, проявата на вътрешнопсихичните конфликти и отражението им в група.

Новини 

IMG_4601

Бебешка социализация с проф. Богданова на 8-ми юни

Как общува бебето и как го вписваме в живеенето, може...
lucas-alexander-sJuDgtkUyYs-unsplash

Център за развитие и психоанализа "Зеленият двор" обявява прием за първи клас 2024-2025 г.

Предвид дългогодишния ни опит в работата с деца, стартираме с...
Young girl doing yoga in the park

Йога за жени в „Зеленият двор“

Защо йога? Срещата с древната мъдрост за живота и с...
Back to school! Happy cute industrious child is sitting at a desk indoors. Kid is learning in or lesson.

Център за развитие и психоанализа “Зеленият двор” обявява прием за подготвителен клас 2023-2024 г.

Дългогодишният ни опит в развитието на малки деца и доказано...
Young boy in elementary school learning to count with his teacher

Планирани обучения през 2023 г.

Здравейте, през 2023 г. „Зеленият двор“ ще продължи да реализира...
child-3610637_1280

Обучение по РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в „Зеленият двор“

Релационната психомоторика, изобретена през психоанализата и мултисензорния принцип, има традиции...