дейности

4+ УЧИЛИЩЕ

4+ УЧИЛИЩЕ

Обучителни дейности

Обучителните дейности се случват по интерактивен начин, съвместно със специален...

Ограмотяване

Училището е мястото, в което детето не само ще учи,...

Развитие на личностния жизнен потенциал

Въпросът за професията, работата и кариерата е въпроса за вписването...

Арт-ателиета

Арт ателието е форма на неформално образование, при която е важно...

Диагностика

Специалистите провеждат скрининг на детското развитие, след което се провежда...