Дейности

ЗА БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА

Сензорно-моторно развитие и мултисензорна стимулация

Сензорно-моторно развитие и мултисензорна стимулация

В мулти-сензорната стая се работи по посока на:

  • предизвикване на сетивата;
  • изграждане схема на тялото – знание за собственото тяло и включването му в определена дейност, история;
  • по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация;
  • провокиране на интерес и устойчивост на вниманието;
  • решаване на двигателни проблеми чрез взаимодействието със средата и изпълнението на конкретна задача;
  • добро позициониране и позволява степенуване в увеличаването на издържливостта/силата, както и повтаряне на дейностите;
  • работа със страховете;
  • трудна адаптация в нова среда, приемане на правила;
  • интерактивна стая за обучение;
  • релаксация, с цел обработка на информацията, справяне с хиперактивността и др.;

Това е пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както за здравии деца, така и за деца със специфични потребности (ДЦП, проблеми от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция, сензорни нарушения, езиково-говорни нарушения, поведенчески проблеми и др.).

Как помага?

В мултисензорната стая детето не само компенсира в развитието си, но и се развива – в специфична среда то може да опознава себе си и своето тяло, реакциите си и последиците от действието. Развива се специфична сензитивност и умения за отстояване на граници.

Към кого?

Бебета и деца (0-3 г.)
Пренаталният период оказва влияние върху сензорното развитие на бебето. Още в утробата, сетивата му се развиват, но най-интензивно този опит се доизгражда след раждането. Усещанията помагат на бебето да се структурира като личност, да придобива все повече контрол над собственото си тяло, да придобива ясна представа какво му харесва и какво не през взаимодействието с родителите и средата. Именно в стаята за сензорно развитие родителите имат възможност да направят връзките през тези периоди и да разберат бебето/детето.

Прилагането на мултисензорния прицип при бебета и малки деца провокира усещания, чрез които се вписват и се чувстват приети в света. Стимулират се тактилността (допира, запознаването с нови предмети и материи, усещане за натиск, температура, болка), вестибулация (реакциите на баланс и чувството за движение, равновесие), проприоцепция (усещането за „позиция,” за положение в пространството), слух (реагиране на звуци, умение за правилно долавяне, разпознаване, преобразуване), вкус (долавяне, разпознаване, обработване на различни вкусове и консистенции, не-желание за прием на определени храни, обособяване на вкусовете), обоняние (долавяне, разпознаване, обработване и отговор на различни миризми), зрение (долавяне, разпознаване, обработване и отговор на видяното).

Работата през и със сетивата подпомага правилното възприемане на информация и дава увереност на родителите във връзката им с бебето – през сензорното развитие се разбират посланията, които дава чрез поведението, тялото си, движенията, допира и звуците, които издава. Подпомага се общуването в този най-ранен период, като се достига до спокойствие на родителя, че разбира своето бебе. По този начин се „върви” към преодоляването на затруднения, свързани с храненето, обогатява се сетивният опит на бебето/малкото дете и плавното му адаптиране към нови преживявания чрез експериментиране и провокацията на желанията и интересите.

Деца между 3-6 г.
В ранните периоди на развитие (до 7 г.) детето трупа най-много преживявания, които се нуждаят от качествена преработка, за да може този опит да послужи в ежедневните дейности и да се доразвиват когнитивните процеси на мислене, памет, внимание и концентрация, научаване на причина и следствие.

Опознаването на средата е основно за развиване на личния опит и потенциал, което се случва максимално ефективно в адаптирана сензорна среда, в която се изучава и изследва чрез сетивата, в процеса на игра.

Провокирайки интересите на детето, му се дава възможност да разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си умения по естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага повече самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности.

Сензорната интеграция е сложен процес на преработка и подреждане на информацията, при който се постига максимално адекватно поведение спрямо средата и околните. Всяко дете има потребност от сензитивна мулти-сензорна стимулация, продиктувана от необходимостта да общува, да “говори” по специфичен начин и да опознава света. Прилагането на сензорно-интегративна терапия позволява на детето да заяви себе си в специфично пространство, превръщайки го в ръководител на случващото се, а не в прицел на случайни и самоцелни интервенции. Терапевтичната среда е подготвена така, че да бъде забавна за детето, което може да експериментира и изобретява своето желание за игра.

Как се провежда?

Мулти-сензорната стая е единствената в България и съчетава по иновативативен начин идеите на психоанализата, релационната психомоторика и мулти-сензорния принцип.

Оборудвана е с уникална техника, стимулираща и сензитивираща сетивата. В нея детето не само експериментира, но и учи как да бъде възрастен.

Новини 

IMG_4601

Бебешка социализация с проф. Богданова на 8-ми юни

Как общува бебето и как го вписваме в живеенето, може...
lucas-alexander-sJuDgtkUyYs-unsplash

Център за развитие и психоанализа "Зеленият двор" обявява прием за първи клас 2024-2025 г.

Предвид дългогодишния ни опит в работата с деца, стартираме с...
Young girl doing yoga in the park

Йога за жени в „Зеленият двор“

Защо йога? Срещата с древната мъдрост за живота и с...
Back to school! Happy cute industrious child is sitting at a desk indoors. Kid is learning in or lesson.

Център за развитие и психоанализа “Зеленият двор” обявява прием за подготвителен клас 2023-2024 г.

Дългогодишният ни опит в развитието на малки деца и доказано...
Young boy in elementary school learning to count with his teacher

Планирани обучения през 2023 г.

Здравейте, през 2023 г. „Зеленият двор“ ще продължи да реализира...
child-3610637_1280

Обучение по РЕЛАЦИОННА ПСИХОМОТОРИКА в „Зеленият двор“

Релационната психомоторика, изобретена през психоанализата и мултисензорния принцип, има традиции...