Статии

Защо първите 4 години от живота на детето са толкова важни

Защо първите 4 години от живота на детето са толкова важни

“Мисля, че това е предизвикателството на Живота – да станем себе си, общувайки с другите, но и въпреки тях. Отдавна е ясно, че не са важни първите седем години, а първите четири. Основният въпрос, за да се развие бебето като говорещо и мислещо същество, е как да премине от периода на симбиоза с майка си, от тази зависимост, към самостоятелност и откривателство. И как бащата може да съдейства за това, грижейки се повече за майката като за жена си, осигурявайки й сигурност (не финансова) и подкрепа.”  Решаващо е това, което ще се случи в детската градина, в детската ясла – как ще се отделят детето и родителите, как ще премине адаптацията към непознатото, как ще се реализира т.нар. ранна социализация. Много често тези процеси се подценяват и не се разпознава страданието на детето, трудностите на родителите, не се познават особеностите на връзката майка-бебе.