Дни на Франсоаз Долто 2017


20.05.2017 - 9:30

София

Дни на Франсоаз Долто 2017

„Предизвикателствата пред невъзможните професии”

     Тази година планираме да е раз-лично!
     Фройд е писал за „невъзможните професии”, формулирайки полетата на обучението, управлението и лечението.
     Всъщност кое е невъзможното на „невъзможните професии” днес?
     Създавайки пространство за въпроси, за търсене на отговори през Вашата практика, ще поговорим за възможностите за професионално развитие през психоанализата.
     Независимо от професионалните полета (педагогика, логопедия, акушерство, медицина, психология, социална работа и т.н.), срещата с психичното страдание ни провокира, кара ни да мислим и да усещаме.
     Ще представим нови книги, които могат да станат отправна точка в обсъждането. Могат? Защото случването зависи от участниците, ние ще понесем незнанието, оставяйки се на Желанието.
     Ще отделим време и за практиката на „Зелената къща”, която поставя различни предизвикателства пред психоаналитика и включването му в „играта” между родителите и децата. Краткият филм ще ни насочи към размисли, а доц. дпн Моника Богданова ще представи вече двегодишния опит на „Зеленият двор”.

    Тази година ще бъде не само раз-лично, но и специално – за пръв път ще бъде представено българското издание на книгата на Франсоаз Долто “В играта на Желанието”.

     Както заявява самата Долто, книгата обединява психоаналитични студии от различни стилове и на различни теми, които са свидетелство за нейния десетилетен труд и открития в областта. Те са сред нейните най-прочути и влиятелни текстове, които образцово проследяват развитието на идеите ù и бележат легендарни моменти от нейната клиника и теория. Студиите са събрани и специално преработени от самата Долто, към края на живота ù, за да въплътят резултатите от професионалния ù опит. Долто подготвя този сборник като свидетелство за нейните постоянни търсения в полето на психоанализата и я завещава на своите бъдещи колеги психоаналитици, изследователи, терапевти и родители.

     Колекцията от студии е разделена на два тома. Този първи том съдържа студиите:

     1. За символичната функция на думите
     2. Думи и фантазми
     3. Кинестетичните усещания на удоволствие или неразположение като пораждащи чувството за вина
     4. Персонология и образ на тялото
     5. Динамика на така наречените пориви и реакции на ревност при раждането на „по-малкия”
     6. Психоаналитично лечение с помощта на кукла-цвете.

     Вторият том съдържа 5 студии и изданието му е предвидено за края на настоящата година.

     Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм превод: Анастасия Гамова, Вяра Любенова, Павлина Рибарова

     Консултант и послеслов: доц. Моника Богданова

     Предстоящо издание – май 2017

     С благодарност за партньорството на Факултета по педагогика, СУ “Св. Климент Охридски”.

20 Май 2017 г., 9:30 – 17:30 ч.  –
Нова конферентна зала, СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат

 9:30 ч. – 10:00 ч. Регистрация

10:00 ч. – Откриване

10:15 ч. – Представяне първото българско издание на книгата на Франсоаз Долто „Играта на Желанието” и на новата книга на Моника Богданова.

11:00 ч. – 13:00 ч. – Анализ на практики. „Зелената къща и „Зеленият двор” – филм и дискусия.

Каква е концепцията на „Зелената къща” и какви други практики има по света, основани на нея? Какви са предизвикателствата пред „Зеленият двор” и как се работи психоаналитично в екип?

13:00 ч. – 14:00 ч. – Обедна почивка.

14:00 ч. – 16:00 ч. – Ателие.

В пространството на думите и идеите, всеки ще може да зададе своите въпроси и да потърсим отговори. Ще изберем акцент за работа, но темата зависи от Желанията на участниците.

16:00 ч. – 17:00 ч. – „Не се страхувайте”. Филм с Ф. Долто.

17:00 ч. – 17:30 ч. – Дискусия и закриване.

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×