Дни на Франсоаз Долто в България 2018


21.04.2018 - 9:30

София

 

Разбирането на езика на бебето, детето (а и на юношата) е в основата на това после да се разбере възрастният, майката, бащата, да се разбере страданието-симптом.

Как е възможно да се разберат бебето и детето отвъд речта, но през езика? Трябва ли да се настоява да се (про)говори? Кога говоренето е про-Желание, а не анти-настояване? И какво означава всъщност “всичко е език”? Как бебето помага в аналитичния процес? Как да се мисли неговия трансфер?

Дали специалистът трябва да владее мамешки език? И как да направи прехода към майчиния? А към бащиния?

Вярвайки, че въпросите са нишките към (по-)знанието, ще бъдат представени различни акценти, върху които да (по-)мислим.

Независимо от професионалните полета (педагогика, логопедия, акушерство, медицина, психология, социална работа и т.н.), разбирането на бебето, детето провокира, а отговорите не са еднозначни.

Ще поговорим за няколко нови книги, които могат да станат отправна точка за анализи и вдъхновение.

Думите на Долто ще очертаят стила и разбирането, а доц. дпн М. Богданова ще  представи практиката за посрещане на семейства в „Зеленият двор”.

Филмът за разбирането на аутизма ще насочи към размисли за ранната диагностика и превенция, което ще бъде обвързано с представяне на клиничен опит.

Продължаваме идеята, която започнахме миналата година – раз-лично и аналитично!

 

ПРОГРАМА

21 април 2018 г., 9:30 – 17:30

СУ „Св. Климент Охридски“

 Факултет по химия и фармация, зала 501

 

 9:30 – 10:00  Регистрация

10:00   Откриване

10:15- 11:15 „Да поговорим за… книги”

Тъй като нищо няма да кажат. Насилието над бебетата” (Луиз Лабриш), „Думите на малките. Вслушване в децата от детската ясла” (Грасиела Креспен) и „Бебето, детето и техният език” (Моника Богданова).

            Какви книги ни (се) намират и как „четем с разбиране”? Какво пречи на разбирането? Какво „се вижда” между редовете?

            Освен въпроси около книгите, всеки ще може да сподели заглавие, което провокира и (съз)дава въпроси. А и работата с текстове е познат метод за развитие на специалисти в различни полета.

11:15 – 12:00 Да (се) въведем с Долто. Кратък филм с нея. Дискусия

12:00 – 12:15 Почивка

12:15 – 13:15 Анализ на практики за посрещане на бебета, деца и семейства. Анализ на видео филми.

Какво означава да (по-)срещнеш и да съ-проводиш? Как се мисли психоаналитично? Какви са предизвикателствата пред екипите?

Всеки участник ще има възможност да представи своя практика и да зададе въпроси.

13:15 – 14:15 Обедна почивка

14:15 – 17:15 Ателие

В продължение на опита от миналата година, ще създадем пространство за думите и идеите, в което всеки ще може да зададе своите въпроси и да потърси отговори.

Ще изберем акцент за работа, но темата зависи от Желанията на участниците.

Филмът „Стената” (за въпросите и разбирането на аутизма, с български субтитри) ще бъде част от провокацията.

17:15 Закриване

 

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×