Какво се случи този месец с идеята за популяризиране на това, което правим?


images

  1. Участие във форум за родители Развитие, грижа, общуване и права на детето по време на бременност, детска и юношеска възраст – съвременни подходи и приложения в ежедневния живот.  Практически семинар, на които взеха участие над 200 души.

Доцент Богданова представи темата “Пренаталност и грижа за новороденото“, предизвиквайки редица въпроси. Акценти в експозето бяха: Какво означава психоанализа и кога се предприема среща с психоаналитик? Какво усеща и преживява бебето в утробата? Каква е ролята на първия един час след раждането за връзката майка-бебе? Каква е ролята на бащата? Има ли мултисензорност във всяка среда и как да я изобретим? Има ли перфектни родители и какво означава да са “достатъчно добри”?

  1. Участие в VІI Национална конференция по психотерапия с доклад на тема: “Психоанализа с (преждевременно родени) бебета”.

Пред представители на различни терапевтични школи беше представена практиката на психоаналитика в родилно и неонатологично отделение, връзката между пренаталност и психоанализа, очертавайки специфично професионално поле, което има своите особености и изисква психоанализата да бъде изобретена в контекста на организацията и в екипност с останалите специалисти. Беше изведена историята на българския опит, който започва през 2011 г. и с подкрепата на френските психоаналитици М. Сежер, Г. Кацаров, Анемари Хамад, Назир Хамад, Силвиан Джампино, Мари-Кристин Лазник, Клод Шодер, Катрин Долто, етологът Мари-Клер Буснел).

  1. Участие в V национална конференция по Спешна педиатрияс доклад на тема: Мултисензорен принцип и синергизъм при работата с бебета и деца с церебрална парализа.

Пред 300 лекари бе отворено пространството за размисъл върху пресечните точки между медицината и психоанализата, като форумът е историческо събитие по Пътя за започване на подобен диалог. Вниманието беше насочено върху възможност за строене на мостове между психичното и телесното през екипността и отчитане на страданието като симптом отвъд физиологията. Това, което са правили в други държави лекарите-психоаналитици (като Д. Уиникът, Ф. Долто и самият З. Фройд), обединявайки знанието през професионалната си подготовка, у нас изисква време и усилия на много нива, сензитивност и търсене на отговори. Надеждата е да се инсталира диалог между две колосални науки, с цел да се разбере по-добре пациента и да се разпознае страданието, което би направило по-ефективно лечението.

Тези престижни форуми в различни полета дадоха възможност не само да се говори за Бебето и Детето като за Субекти със собствени Желания, през идеите на Ф. Долто, но и да се популяризират идеите на психоанализата. Като последовател на Зелената къща, Зеленият двор прие това предизвикателство, събирайки съмишленици.

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×