Обучението в полето на ранното детско развитие продължава и през 2022 г.


За трета поредна година Каузата на бебетата и „Зеленият двор“ канят на среща не-специалисти в полето на майчинството и ранното детство, чиято цел е не само да се популяризират идеите на психоанализата с бебета и малки деца, но и да се създаде пространство за търсене на отговори, важни за различни специалисти (педиатри, неонатолози, акушер-гинеколози, логопеди, психолози, акушерки, педагози, социални работници, рехабилитатори и др.) по отношение на връзката майка-бебе, на личните преживявания и професионални търсения.

Как?

Работа в група, ежемесечни срещи онлайн с доказани френски специалисти (психоаналитици, лекари, психиатри). Участниците ще получат текстовете, върху които да могат да размишляват и след това.

Предвидени са и две Ателиета с водещ Моника Богданова, психоаналитик.

Завършването?

При желание за сертифициране се полага се изпит, като при участие като слушател не се издава сертификат.

Какво е необходимо да направите?

Можете да изпратите кратко представяне и мотивация за включването си на: contact@zeleniatdvor.org

За повече информация: 0887372184, М. Богданова.

Таксата?

550 лв.

Сроковете?

Подаване на документи до 07.01.2022 г.

С одобрените кандидати ще се проведе събеседване онлайн, в средата на януари.

Темите:

12 февруари: Жан-Пиер Уинтeр, психоаналитик, Париж

Долто и сиблингите

19 март: Леа Карпел, клиничен психолог, психоаналитик, Париж

Трансплантация на матка

9 април: д-р Сара Стърн, детски психиатър и психоаналитик, Париж

Бебето при Фройд, Уиникот и Лакан

21 май: проф. Дан Бенаму, анестезиолог, Париж

(темата ще се уточни)

25 юни: Проф. Ghizlane Benjelloun, детски психиатър, Казабланка, Мароко

Перинатална психопатология

17 септември: Каролайн Елиачев, детски психиатър и психоаналитик

Транссексуалното дете

15 октомври: Доминик Лейронас, педиатър

По отношение на майчинския инстинкт

19 ноември: Мари Кристин Лазник, психоаналитик

Вродените двигателни затруднения на бебето и тяхното въздействие върху връзката.

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×