Подкрепете ни


Идеята за създаването на „Зеленият двор“ е естественото продължение на идеите, развити от екипа през последните 6 г. Основен принцип в работата ни е включването на добри световни практики (адаптирани за България) и на научните достижения.

За повече от година осъществихме различни идеи („Синьо лято“, „Да поговорим за…“, серия от уебинари), продължихме Дните на Долто в България “Детето и психоанализата”. Доразвихме мултисензорния принцип в терапевтична среда, както и система за подобряване на сензорно-моторното развитие на бебета и деца.

Целта ни е да развием науката в областта на педагогиката, логопедията, психологията и да я поставим на психоаналитична основа в подкрепа на семействата и техните бебета, деца.

Ако харесвате това, което правим, можете да дарите по банков път.

Дарявайки ще станете част от осъществяването и продължаването на една българска идея, която вече променя животи на семейства и специалисти

Стъпки към постигането на целта са:

  • интегриране на медицинско, педагогическо и психоаналитично познание с цел единен подход към проблем;
  • предоставяне на атрактивна среда за квалификация, създавайки възможности за българските студенти и бъдещи професионалисти да се обучават в „жива“ практическа среда;
  • превеждане и публикуване на книги от доказани психоаналитици, педиатри и др.;
  • създаване на практика, базирана върху най-новите научни изследвания и иновации и развитие на партньорството между български и международни клиницисти;
  • създаване на пространство за диалог не само между специалисти от различни професионални полета (лекари, акушерки, социални работници, психолози, логопеди, педагози, рехабилитатори и др.), но и между родители и професионалисти.

Предлагаме различни възможности за дарителите ни:

  • Получаване на адаптирано резюме за реализиране на конкретен проект, върху който работим (издаване на книга, работа с педиатрия или неонатология, разработване на диагностичен инструментариум и др.);
  • приоритетна покана за наши семинари и събития;
  • възможност за вписване в сайта ни като Съмишленик;

Банкова сметка

Първа инвестиционна банка

BG30FINV91501216627421

BIC: FINVBGN

При дарение може да посочите дали то е за специфична цел/проект или не.

За всяко дарение има възможност да се получи намаление на данъците.

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×