На събраните въпроси, отговори потърси С. Ненчев


Светозар Ненчев: Да поговорим за последните месеци… да започнем с това, което се случва в Център Долто…

Моника Богданова: Това, което планирахме – място за деца и родители. Наученото от практиката на Зелената къща е в основата на работата ни по адаптацията и ранната социализация на децата, но и на родителите – те също имат своите въпроси, страхове, преживявания от собственото детство, които се активират. Всъщност в началото не е ясно кой има нужда от адаптация и време, за да премине към следващия етап от живота. Уютът на бебешкото се преживява като заплашен. А от друга страна, успешна адаптация не означава детето да не плаче вече и да влиза все по-бързо. Има и други важни въпроси.

С. Н.: Защо да е трудно за родителите? Те вероятно са решили, че е време да се върнат към професията си?

М. Б.: Решението няма значение. Преживяванията, усещанията са онова, което активира всичко около „раздялата“ – това е най-честата дума. Сякаш ние сме злите вещици, откраднали детето. Има много архаични представи в тази ситуация – „Ще те оставя, но после ще те взема“ звучи двояко.

С. Н.: Кое е най-трудно?

М. Б.: Всеки път е нещо различно. Основен е въпросът за усещането на фината нишка между всички в семейството и професионализъм да се пуснеш по нея, да я издърпаш, за да съз-дадеш повече пространство, но внимателно, за да не се скъса.

С. Н.: Любовта ли е нишката?

М. Б.: Привързаността. Често пре-раснала в зависимост.

С. Н.: Колко време отнема, за да може детето да се отдели спокойно от родителите си и те от него?

М. Б.: Не трябва да се отделя, а да разбере, че физическата липса не е липса. Да усети, че може и самỏ, и да не изпитва вина да бъде с децата, заради трудността на родителите да преминат през отделянето. То продължава да се учи как да се разделя, след раждането, разбира се – първата раздяла. В този смисъл – колкото е необходимо, има различни варианти за плавен и естествен преход.

С. Н.: А на Вас кое Ви е трудно? Все пак е нещо ново.

М. Б.: Нова е само рамката – работата не. Трудно ми е да отговарям на въпроса „Какви услуги предлагате?“. Всъщност ми е трудно да реагирам възпитано. У-слугите… това консуматорско отношение към всичко е отчайващо понякога. Или „Каква е добавената стойност за детето ми?“. Сякаш сме счетоводна къща. Или извеждане на преден план грижата за тялото на детето – какво ще яде, чисти ли са тоалетните, къде ще спи. Другото е маловажно. Оказва се, че това е част от работата ни – да формираме едно ново родителство с друго отношение не само към детето, но и към живота. Не го предполагах в тази степен.

С. Н.: В съвременното общество всичко е услуга.

М. Б.: За съжаление. В много от сайтовете на психолози и организации също го има. После как да има авторитети – има специалисти, които могат да се купят и да се определят правилата.

С. Н.: И какво правите в подобни ситуации?

М. Б.: Преценявам дали има смисъл да обяснявам въобще.

С. Н.: Ето нещо, на което се учите!

М. Б.: Да, на търпение и дипломация.

С. Н.: Тези ли качества направиха възможно създаването на „Зеленият двор на Варна“?

М. Б.: Не. Когато една идея е добра – тя дава плодове.

С. Н.: Д-р Сежер и Мари-Кристин Лазник подкрепиха ли я?

М. Б.: За тях това също е успех, а и работата ни с Медицинския Университет във Варна е още едно постижение – все по-близо сме до връзката педиатрия–психоанализа. Разбира се, това нямаше как да стане без хора, при-познали каузата – д-р Екатерина Вълчева и доц. д-р Емануела Мутафова.

С. Н.: Мястото?

М. Б.: Мириам Сежер каза, че това ще е най-красивата Зелена къща. Мястото наистина е прекрасно – Морското казино. Когато чух си казах: „Не е възможно. Хазарт и забавления!“. Бързо разбрах, че това е знакова за Варна сграда, културно средище. Та, Морският двор на Варна е в началото на своето раждане. Върна ми се вярата, че е възможно да има меценати – с г-н Танев, собственикът, се разбрахме с няколко думи. От многократните ми опити досега, вече повече от 10 г., това е първия успешен.

С. Н.: А конференцията? Имаше ли интерес?

М. Б.: С около 200 души споделихме опит и знание, планирахме бъдещето. Заради българския контекст и липсата на подготвени специалисти, делегирахме на Мястото и необходимостта от обучение на екипа за ранна диагностика на нарушения в ранна детска възраст. Мари-Кристин разказа за своята работа с няколкомесечни бебета и как аутизмът не се връща ако се излекува докрай. Освен ние в София, надявам се скоро и във Варна да има кой да го прави.

С. Н.: Значи не е вярно, че се местите там?

М. Б.: Не, разбира се. Там има специалисти с опит – педиатри, лекари, психолози. В началото ще попътувам, ще поработя с тях. После – има съвремени технологии,  разстоянията са преодолими вече. Планирам да развиваме наука също. Нещо, за което нямах самочувствие на международно ниво, но дойде време. Има с какво да представим работата си през последните години в България – пионерски опит.

С. Н.: Как ще обучите екипа?

М. Б.: По стандартите на психоаналитичната школа – лична анализа, супервизия и работа с текстове. Обсъждаме идеята за магистърска програма или СДК с Парижки университет. Д-р Сежер има идеи, но да видим какво ще се случи.

С. Н.: Имаше ли изненади?

М. Б.: Да, Бернар Мартино! Човекът, направил филма „Бебето е личност“ и работил с Франсоаз Долто. Сега прави филм за работата с бебета на Мари-Кристин и България е част от него. Ситуацията беше смешна, защото не го познах от пръв поглед – казах му, че съм гледала филма за Локци, а той отговори: „Нямаше да Ви е възможно, ако не го бях заснел“. Такива срещи са подарък. Не само за мен. Телевизията на МУ Варна ще я развие и ще направи дублаж на няколко негови филма. Още едно доброволчество от последните 8г., което да се поеме професионално. Ето как всяко усилие си заслужава, но се разбира с времето.

С. Н.: Страх ли Ви е?

М. Б.: От какво?

С. Н.: Ами все от нещо? Като Ви слушам ми се завива свят от темпото, имам фантазия за ходене „по ръба“…

М. Б.: На кое? По ръба на себе си само ходя… за да се завъртя и да стана цяла пак… когато се опитат да ме разцепят (смее се). Каузите са по ръба – иначе стават бизнес или „на ръба на оцеляването“.

С. Н.: Оцелявате ли?

М. Б.: Не! Живеем!

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×