“Между Рождество и Възкресение ще се окаже, че времето е колкото (Го) искаш.” Едно интервю с Моника Богданова


С. Ненчев: Дойде време за въпросите в края на годината. Обичайното време за равносметка.

М. Богданова: За мен и екипа ми това време е всеки ден, но да – РОЖДЕСТВО иде. И за идеи.

С. Н.: Всъщност, доцент Богданова или вече професор? Имаме ли новина?

М. Б.: Да, все още доцент.

С. Н.: Още не е минал срокът за резултатите?

М. Б.: Мина. 2 гласа „ЗА”, 5 „Против” и след последвало гласуване на научния съвет на Факултета по педагогика – 8 „ЗА”, 5 „Против” и 9 „Въздържал се”. Явно новите идеи се приемат по-бавно отколкото предполагах.

С. Н.: Мисля да сменим началната тема на интервюто и да продължите…

М. Б.: Не-не, няма нужда. Това е само вметка към Рождеството… (смее се)…във всеки смисъл… Когато нещо се случи по този начин – има пътища за промяна после. Цената на свободата си струва, особено когато идеите не са погубени.

С. Н.: Мисля, че това е важно и трябва да разкажете повече…

М. Б.: Дори и сега, в момента се чудя трябва ли да говоря… но да, не е нужно да се правя, че не съществува. Част от историята ми е опитът да продължа напред – със самочувствие, с работа, която надхвърля многократно изискванията за подобна академична длъжност. Давала съм си сметка, че съм твърде млада за подобна крачка, но съм вярвала, че именно работата и каузата са доказателство за стойността на науката, която правя и практиката, която развивам. Оказа се, че има и друго…

С. Н.: Трябва ми малко време, за да осмисля какво казвате…

М. Б.: Нищо ново – пише го в Библията. Един е повече от единадесет и 30 сребърника са си 30 сребърника.

С. Н.: Това е направо… търся думата… скандално! Как сте?

М. Б.: Жива – в пряк и в преносен смисъл. Човек съм, разбира се, че емоциите ме заляха в началото, беше неочаквано. Но тъй като титлата не е била цел – няма драма. Има планове и още работа. Сега, седмица по-късно, чувствата са амалгама от покой и адреналин… или не, амалгамата е токсична… потича царска вода…нали знаете, тя е тази, която разтваря злато и платина… явно са си помислили, че съм пресъхнал кладенец, а то…

С. Н.: Очаквате ли подкрепа от организации, ще активирате ли общественото мнение?

М. Б.: Не-не! Няма да инициирам подобни процеси. Има други механизми.

С. Н.: Съд!?

М. Б.: Не съм сигурна, колебая се, защото е загуба и на енергия, и на време. Всичко беше така режисирано, че трудно може да се намери пролука, подготвено е до фини детайли.

С. Н.: Но какъв е проблемът всъщност?

М. Б.: Официално – психоаналитичният ми поглед върху проблематиката в полето на социалната работа с деца и семейства. Според 5-та членове на научното жури, няма директна връзка и заглавията на двете ми монографии не са директно по темата. Неофициално – тепърва ще разбирам.

С. Н.: Но това наистина е абсурд! Има организации, които работят в социалното през психоанализата, не могат ли да Ви подкрепят. Гилдията?

М. Б.: Не, в Университет механизмите са други. Има научно жури и вътрешни процеси.

С. Н.: Кое жури ще анулира постиженията Ви?! Те са безспорни! Нали това въведохте в България!

М. Б.: Вие май се вълнувате повече от мен…

С. Н.: А Вие сте твърде спокойна за подобна ситуация!

М. Б.: Една загубена битка не е загубена война! Даже не е и битка, защото не беше спортсменска. Беше опит, за който не съм подозирала, че ще ми се случи в този живот. А и какъв шанс да усетиш как да ти подрежат стеблото означава да ти подсилят корените!  Всъщност да, тъгата дойде от предателството на човек, който съм смятала за учител. При това публично и в последния момент, с наслада. Но и това не е нещо кой знае какво – случва се постоянно. Важното е после какво. Важно е, че идеите, каузата не могат да бъдат убити. Всъщност това ме кара да не отдавам голямо значение на ситуацията. Ще опитам отново, разбира се. Не като реванш, а заради принципите.

С. Н.: Къде могат да се прочетат тези рецензии? Сигурно имате и право на отговор?

М. Б.: На сайта на Факултета по педагогика. Не ми беше позволено да се качат отговорите*. Беше ми казано, че процедурата е прецедент и няма подобна практика. Имам още един опит и ще видим. Но има две експертизи, които дават и друг прочит. Не защото са позитивни го казвам. Уважавани експерти изказват друго мнение.

С. Н.: Това възможно ли е в 21 век? Какво става с Факултета по педагогика?

М. Б.: То винаги е било възможно. Яворов е бил изгонен от Народния театър, Славейков от библиотеката… въпросът е как това да те кали, а не да останеш само ко-кали.

С. Н.: Мисля, че имате ангажимент към работата, която вършите да не бъдете толкова пасивна.

М. Б.: Кой е казал, че ще съм пасивна! Имам добри съветници, приятели. А и има хора, които проявиха смелост и застанаха не зад мен толкова, колкото зад принципите. Това също е отговорност и дава хоризонти.

С. Н.: Как спят тези хора, като знаят какво са направили!

М. Б.: Вероятно добре, смятайки, че са постъпили правилно. Няма значение. Важно е ние как спим. Предлагам да продължим с началото.

С. Н.: Последно – не разбирам как като сте психоаналитик не сте разбрала какво се крои. Как не сте се защитила предварително или не сте предприела други действия.

М. Б.: Аз съм психоаналитик в друга среда и познавам други процеси. Тези не съм ги мислила… но да, има вероятност да съм подценила ситуацията. Драмата на всеки идеалист. Но и да не я бях – сигурно пак така щях да постъпя. Не правя компромиси и съм упорита в отстояването на идеи, което може да се тълкува като амбиция и наглост дори.

С. Н.: Нали в Университета всеки развива свое поле! Нали младите хора трябва да бъдат учени да откриват и да са смели.

М. Б.: Да, точно на това ги уча… нали беше последно…

С. Н.: След тази буря какво има значение за Вас?

М. Б.: Каквото и преди нея. Плюс още открития, за които се надявам да дойде време.

С. Н.: Върху какво работите сега?

М. Б.: Едно заглавие „Въпросът за тялото в клиничната практика”, а „Обиталища” си чака ред в издателство.

С. Н.: Обиталища?

М. Б.: Да, стихосбирка. По-различна от „Чуденици”, струва ми се по-дълбока даже.

С. Н.: Не-не, мисля да спрем дотук. След това начало… да оставим хубавото за следващото интервю?

М. Б.: Кое му е лошото сега? Така изглежда докато не разбереш как ти нарежда пъзел. И както казвам на студентите: „В живота няма трудности, а предизвикателства”. Ще е лицемерно да не го живея така говоренето.

С. Н.: И все пак! Трябва да направите нещо!

М. Б.: Да, имам две заглавия с директна връзка по темата на конкурса. И свободата да пиша заради удоволствието. Царска вода не бликва лесно…

С. Н.: Стана ясно какви са плановете…

М. Б.: Не е ясно. И в това е чаруването на случването… има една песен, с която преминах тези дни – „Край на света”, на Лили Гелева и Мартин Костадинов… да си измислиш края на света и да полетиш… красива метафора за много поводи.

С. Н.: Моята песен е друга като Ви слушам, но…

М. Б.: Между Рождество и Възкресение ще се окаже, че времето е колкото (Го) искаш… Светли празници!

 

* Отговорите на рецензиите и становищата на научното жури можете да прочетете тук

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×