Интервю по повод предстоящите Дни на Долто 2020


Светозар Ненчев: Дни на Долто 2020? В условия на епидемия?

Моника Богданова: В условия на социална изолация ще се срещнем за 10-та, поредна година. Има символика в това, не смятате ли?

С. Н.: С какво послание?

М.Б.: Най-малкото, че животът продължава! Че не е добре случващото се да ни вземе здравия разум и да спрем да мислим, докато всичко отшуми. Че лечението на психичното е толкова важно, колкото и на телесното. Че има и празници, и идеи, които живеят.

С. Н.: Помните ли началото?

М.Б.: Началото беше възможно благодарение на млади, ентусиазирани студенти, с които тогава откривахме заедно знанието и имахме енергия за „малки революции“. Преди 10 г. „Зелената къща“ отвори врати в България, в една болница, а през 2012 г. в 65 аудитория имаше над 400 души. Гостите от Франция бяха шестима известни психоаналитици, работили с Долто.

С. Н.: Беше, имахте – все в минало време. А сега?

М.Б.: Сега има история на една работа, резултат от усилията на много хора, за Каузата на бебетата и малките деца. Освен това, тази година „Зеленият двор“ празнува 5 г. Той беше създаден и в резултат на натрупаното знание, и като Желание на група хора да имаме място, в което да развиваме себе си, и идеите на Ф. Долто, на психоанализата.

С. Н.: Кои са водещите?

М.Б.: Тази година поканих добре познати колеги, психоаналитици, чиято практика е и с бебета и деца, за да поговорим за психоанализата с тях – Орлин Тодоров, Весела Банова, Венцеслав Вътов, Мален Маленов. Ние сме представители на различните психоаналитични организации, но сме обединени около убеждението за важността на ранното детско развитие. Разбира се, ще участват д-р Мириам Сежер, която беше с нас през цялото време и Клод Шодер, психоаналитик с богат опит в работата на „Зелената къща“ по света. Очаквам Катрин Долто да потвърди също.

С. Н.: Ще представите ли нова книга?

М.Б.: Тази година не. Издателство Колибри ще са готови с „Каузата на юношите“, но през декември. Очакваме втори том на „В играта на Желанието“. Моят ресурс за преводи и работа с текстове е насочен изцяло към едногодишното обучение в полето на ранното детско развитие за специалисти. Оказа се голямо предизвикателство, работа с бързи темпове с колеги от Франция, Бразилия, Испания и Мароко. Но имам нещо предвид, М-К. Лазник ми повери изключително интересни текстове за бебетата в риск от аутизъм.

С. Н.: Какви ще бъдат въпросите на Дните тази година?

М.Б.: Мотото е „Бебето, детето и психоанализата“, а се надяваме въпросите да дойдат и от участниците, които ще имат възможност за диалог с водещите. Всъщност това е целта на срещата.

С. Н.: Какво следва след 10 г.?

М.Б.: Пак ще се срещнем. Ще търсим формата. Не сме се отказали от усилията си по посока ранната превенция на аутизма в детска възраст, продължаваме, но става все по-трудно. Тази година професионалните срещи практически бяха преустановени. За много практики периодът е въпрос на оцеляване. Системите се пренареждат сякаш. А това е изключително смислена и важна работа – много по-възможно е лечението на бебето и на семейството по-рано, отколкото когато детето навърши 4-5 г.

С. Н.: Какво бихте казала за живота, който живеем днес?

М.Б.: Книгата на Тери Пратчет „Интересни времена“ започва с „Има едно проклятие. То гласи: „Дано живееш в интересни времена!“, и в някоя от страниците: „Според учението на философа Ли Тин Уидъл, хаосът се намира в най-голямо изобилие там, където някой се стреми да въведе ред. И хаосът винаги надмогва реда, защото е по-способен организатор“. Живеем в бурята между хаоса и реда, където психичното се лута, търсейки (се). А да се избрети преходно пространство никак не е лесно. Живеем във време, в което не се питаме често как преживяват случващото се бебетата и децата в семействата, в градините, в яслите…

С. Н.: А какво би казала Ф. Долто, ако беше жива?

М.Б.: Какво смятате, че би казал човек, който приживе е искал да напишат на надгробната му плоча: „Не се страхувайте!“?

С.Н.: Благодаря!

И може би е добре да кажем, че тази година входът е свободен, но на вратата ще има кутия „ПРИНОС КЪМ СЪБИТИЕТО“, като събраните средства ще бъдат използвани за преводи и издаване на нови книги.

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×