За Дните на Франсоаз Долто в България 2019. Едно интервю с Моника Богданова


Светозар Ненчев: доц. Богданова, как избрахте темата за Дните на Франсоаз Долто в България тази година? „(как) Работата с бебета и малки деца ни провокира…“ – между въпросите и отговорите ли?

Моника Богданова: Много точно! Надявам се тази година да продължим в стил „заедно търсим отговори“, а не „моноспектакъл“. Разбира се, ще има отправни точки, но въпросите са важни, за да се стигне до автентичния професионализъм.   

С. Н.: Казвала сте, че това се отглежда.

М. Б.: Да, аудиторията се отглежда, връзката се отглежда… всъщност както всяко нещо, на което държиш – то се о(т)глежда, за да има усещане за себе си. След стадия на огледалото.

С. Н.: А каква е целта?

М. Б.: Каузата на бебетата и малките деца, разбира се. Цяла година работим усилено за развитие идеите на Ф. Долто и има какво да бъде представено – не само защото ние го правим, а защото е постижение на идеи, които имат и своето място в науката.

С. Н.: Какво имате предвид?

М. Б.: Ние сме първите, които реализираме адаптация и ранна социализация, правейки място за живеене на деца в специфична среда, каквато е Центърът за развитие на бебета и деца до 5 г. „Франсоаз Долто“. Освен това и работата с малки деца в риск от аутизъм или вече диагностицирани. Имаме немалко деца, чиито родители са казвали: „Знаем, че не може да се очаква повече от „такива деца“, но се надяваме да ни помогнете“. Повтарят „такива деца“, защото така са им казали. А след време се оказва друго.

С. Н.: Всъщност, прекратихте инициативата за безплатни консултации за превенция на риск от аутизъм? Защо?

М. Б.: Причините са много. Но нямах усещане, че е добре за развитието на психоанализата с бебета. Семействата идваха „за още едно мнение“ или „защото нищо няма да им струва“. А това е тежка работа, много фина, изисква много ресурси. Не може да бъде „на сергията от услуги“.

С. Н.: Как ще стане тогава? Семействата трудно ще се сетят, че психоанализата е възможно решение.

М. Б.: Затова разчитам на педиатрите – те са тези, които трябва да разчетат психичното страдание възможно най-рано и да насочат към специалист. Срещите ми с тях стават все по-плътни и интересни. Усилията ми през последните вече 9 години да търся връзката психоанализа – медицина изглежда имат смисъл.

С. Н.: Така няма да станете скоро професор – къде е връзката със социалната работа?

М. Б.: (смее се) Там където е пресечната точка между теорията и практиката. Психоанализата е възможна теория за реализиране на социална работа. Но да, през годините най-малко социални работници са идвали на Дните на Ф. Долто. И съм ги питала защо. Причините не са по-различни от тези, които съм установила в монографията си още през 2009 г. – текучество, работещите в отделите „Закрила на детето“ са на границата на невъзможното, възнаграждението е унизително (минимално), а работата е повече от алтруистична, разболяваща. Надявам се да има силна социална политика, система и професионализъм, които да позволят на повече социални работници да се формират според професионалните стандарти на дадена теоретична парадигма. Сега това е непосилно и в сферата на добрите пожелания. Педагозите обаче все повече (се) питат.

С. Н.: За кого са Дните тази година тогава?

М. Б.: За търсещите, но и за вече идентифициращите се с идеите на психоанализата – педагози, логопеди, психолози, лекари, специални педагози, ерготерапевти, психотерапевти, юристи… Надявам се да е началото на формиране на група, която да работи за развитие на психоанализата с бебета и малки деца. Ще разкажа и да видим дали ще има живот сега или трябва още да се изчака. Работата в картели е част от развитието на всеки специалист и мисля, че е дошло време да започна да мисля за устойчивост, за да се включват постепенно повече хора.

С. Н.: Ще правите група?

М. Б.: Ще създам възможност, а дали ще се случи – времето ще покаже. Ще ми се да концентрирам усилията си в определени хора и практики, които да се развиват психоаналитично.

С. Н.: Още едно ОБИТАЛИЩЕ?

М. Б.: Харесвам тази дума… обиталище. На езика на психоанализата това означава удържащо пространство, в което, без да подражаваш, се развиваш и си-в-себе си.

С. Н.: За това ли става дума в „Обиталища“? Ще я представите ли на Дните?

М. Б.: Не, но може да стане повод за анализи. Това е книга в бял стих за работата на психоаналитика и Пътят към-по-дълбокото.   

С. Н.: А въпросът за тялото?

М. Б.: Е въпросът за душата, за психичното. Как се мислят, преплитат, разплитат е било интересно още за Аристотел. Опитала съм се да систематизирам знание и да го развия през психоанализата и собствената си практика. Книгата е резултат от натрупан опит, но и от срещи с колеги. За Векът на психоанализата бях избрала да говоря за отелесяване на бебето, но в кореспонденцията с проф. Орлин Тодоров грешката се оказа вярна – отелесяване или оТТелесяване? Така ще се появи един текст за отелесяването, което може да оТТелеси. А след Дните на психологичната помощ в болнична среда, на които бях по покана на д-р Велислава Донкина, допълних още малко в частта „болното тяло и смъртното тяло“ – в реанимацията на бебета и реанимацията на възрастни се оказа, че няма разлика: страдащо тяло в-при-съда и в риск от насилие на думите, бележещи. И двата форума са резултат от оличностено Желание и е приятно да си сред съмишленици, с които е възможен диалог.

С. Н.: И сега Дните!

М. Б.: После лятното училище по психоанализа, което тази година е под надслов „Прием и слушане на детето в институция“, традиционно във Варна. Случват се интересни неща.

С. Н.: Казахте Варна. Как се развива „Зеленият морски двор“?

М. Б.: Както се е развивала идеята на Долто за „Зелената къща“ в Париж – трудно, но устойчиво, надявам се. Мястото е разпознаваемо вече със своята визия и подход. Това, което чух от родител при последното си ходене е показателно: „Най-сетне разбрах, защо казвахте, че тук е различно. Различно е!“. Хората, ангажирани на различни нива с идеята, упорито я следват и нещата се случват. Колкото повече работя там, толкова повече се питам как и дали да променим нещо във формата тук, в София. Ясно е, че не може да е резултат от усилията само на една организация и при това без подкрепа на община. Още малко ще помисля, но е дошло време за промяна.

С. Н.: Пак работа!

М. Б.: Какво друго? Нали и Фройд го е казал – здрави сме, когато можем да обичаме и да изпитваме удоволствие от това, което правим. И да си откажем това удоволствие когато е в-повече, бих добавила.

С. Н.: Успех!

 

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×