Дни на Франсоаз Долто в България 2022: Думите в тялото на бебето и на детето


Регистрацията е прекратена, поради изчерпване на местата. Надяваме се да имаме и други поводи за среща!

 

 

За дванадесета поредна година, „Зеленият двор“ организира Дни на Франсоаз Долто в България, като тази година те са под надслов “Думите в тялото на Бебето и на малкото дете”. Съвместно с болница Токуда, Софийски унверситет “Св. Климент Охридски“ (Факултет по педагогика и Философски факултет) ще отворим пространство за диалог, подкрепяйки каузата на бебетата и малките деца, съдействайки не само за тяхното разбиране, но и за развитието на специалистите в полето на ранното детство.

Лектори ще бъдат д-р Мириам Сежер (психоаналитик), д-р Мари-Кристин Лазник (психоаналитик), Наталия Захороднюк (психоаналитик), проф. дпн Моника Богданова (психоаналитик), проф. д-р Орлин Тодоров (психоаналитик), гл. ас. д-р Светлина Колева (психотерапевт), д-р Маргарита Тарейн (психотерапевт), д-р Василена Александрова (неонатолог).

 

 

В знак на уважение и признателност към българските лекари, и към всички, работещи в полето на т.нар. подпомагащи професии (психолози, педагози, логопеди, социални работници, рехабилитатори, специалисти в специализирани организации за работа с бебета и деца), тази година съ-битието ще бъде с вход свободен, но с предварителна регистрация.

Последните три години, предвид КОВИД 19, ни поставиха пред редица предизивикателства – професионални, но и лични.

Надяваме се, че в тази автентична среща ще възобновим диалога помежду си!

 

Родители, студенти, изследователи, както и интересуващи се от психоанализата, ранното детско развитие и детската психосоматика – ще се радваме да се присъедините!

Локация: Аула Токуда, ет. 9, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, бул. “Никола Й. Вапцаров”51Б, София.

 

 

 


ПРОГРАМА

26 ноември 2022 г. (събота)

 

 

 

09:00–9.30 ч.

РЕГИСТРАЦИЯ

 

09:30–09:45

Откриване: „Изразът на психичното в телесния симптом“

проф. дпн Моника Богданова, д-р Маргарита Тарейн

 

09:45–10:30

„Следродилна бебешка депресия – посрещане в без(д)умието“

проф. дпн Моника Богданова, психоаналитик

 

10:30–11:30

„Детето, заченато чрез асистирана репродукция“

д-р Мириам Сежер, психоаналитик, детски психиатър, Франция

 

11:30–12:00

Кафе пауза

 

12:00–13:00

„Детето и войната“

Наталия Захороднюк, психоаналитик, перинатален психолог, Украйна

 

13:00–14:00

Обяд

 

14:00–14:30

„Детето във възрастния болен – следите от историята“

д-р Маргарита Тарейн, клиничен психолог, психотерапевт

 

14:30–15:00

„Болката в неонаталния период“

д-р Василена Александрова, неонатолог

 

15:00 – 15:40

„Тялото на специалистите. Въпросът за привързаността“

гл. ас. д-р Светлина Колева, психотерапевт

 

15:40–16:00 ч.

Кафе пауза

 

16:00 – 16:45

„Психичните трансформации на страданието или как да се съхраняваме професионално“

проф. д-р Орлин Тодоров, психоаналитик

 

16:45–18:00

„Вродените двигателни затруднения на бебето и тяхното въздействие върху връзката с Другия“

д-р Мари-Кристин Лазник, психоаналитик


ЛЕКТОРИ

 

Д-р Мириам Сежер е детски психиатър и психоаналитик, ученичка и последовател на Франсоаз Долто, съосновател и президент на организацията „Каузата на бебетата“, кавалер на Ордена на Почетния легион. Една от първите психоаналитици, работещи в родилно отделение. Води ежемесечни групи за супервизия със специалисти в полето на перинаталността и майчинството. Съорганизатор и преподавател в университета Париж VII по програма “Психично и перинаталност”. Участва в многобройни семинари и научни конференции във Великобритания, Лондон, Италия, Венеция, Бразилия, Канада, Лос Анжелис, Бостън, Ню Йорк. Автор е на редица заглавия, от които преведени на български са: „Думи, за да се родиш. Психоанализа в родилно отделение“, „Малкото училище – голямото начало“, „Ако бебетата можеха да говорят“.

 

 

Наталия Захороднюк е психоаналитик, перинатален психолог, магистър от Université de Nice (Франция), президент на Асоциацията PARTUS-УКРАЙНА за интердисциплинарна подкрепа в ранна детска възраст, член на La Cause des bébés.

 

 

 

 

Мари-Кристин Лазник е психоаналитик, доктор по клинична психология, член на ILA (Международна Лаканианска асоциация), съосновател на PREAUT (Асоциация, обединяваща практикуващи специалисти в полето на аутизма). Родена е в Бразилия, но живее във Франция от 1972 г., поради настъпилата военна диктатура в родната ѝ страна. Работи с Жак Лакан в продължение на 8 години, а след това с Джойс МакДугъл в продължение на 12 години. Интересите ѝ са разделени между женската сексуалност и кризата на женската идентичност по време на менопауза и работата ѝ с деца – по-специално с „бебета и деца, с риск от аутизъм“. Повече от 40 години работи с бебета и техните родители в център Алфред Бине (ASM 13), консултирайки ранен аутизъм и търсейки връзката между детето и неговите родители. Мари-Кристин Лазник е член и на УС на ICAPP (Международна организация на психоаналитици и психотерапевти, които се занимават с аутизма). Извън личната си практика, тя е обучител на психоаналитици, работещи с бебета и родители.

 

 

Проф. д-р Орлин Тодоров e психоаналитик и психотерапевт с дългогодишна практика, клиничен супервизор на екипи, специализирани за работа с тежки психични дисфункции при деца, юноши и възрастни. Автор e на книги и статии по психоанализа.

 

 

 

Д-р Светлина Колева е доктор по психология, главен асистент по психология на развитието в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с интереси в областта на детското развитие, привързаността и агресивните прояви и психопатни характеристики в юношеството. Психодрама терапевт с практика с индивидуална работа с деца, юноши и възрастни, семейно консултиране на двойки и семейства, както и в групов формат. Тя е и обучител на адаптирани за България методики за диагностика на детското развитие, както и водещ на уъркшопи за социални умения и подобрение на комуникацията. Член на УС на Българската асоциация по психотерапия и на Етичната комисия на Дружеството на психолозите.

 

 

Д-р Маргарита Тарейн е доктор по клинична психология. Обучава се в психоанализа и аналитична психосоматика в България и Париж към Институт „IPSO Pierre Marty“, където провежда и стаж в мобилен екип за палиативни грижи (Университетска болница „Pitié-Salpêtrière-Charles Foix”). Започва практиката си през 2005 г. Притежава опит в индивидуална и групова психотерапевтична работа с различни психични разстройства, пациенти с онкологични и други тежки заболявания, техните близки и медицинските специалисти. От 2010 г. сътрудничи на АПОЗ в проекти като изграждането на стандарт за психологична помощ при пациенти с рак, супервизия на екипа от психолози, провеждане на обучения за медицински специалисти и пациентски форуми. Преподава към Софийски университет и Институт за интегративна психотерапия и психосоматика. Завежда Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика в две от болниците на Аджибадем Сити Клиник – Болница Токуда и Младост. Пълноправен член на Международната асоциация по психоонкология. Основател и почетен член на Българска асоциация по психоонкология.

 

 

Д-р Василена Александрова е неонатолог в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Завършила е медицина в Медицински университет – София през 2010 г. От 2011 г. специализира Неонатология и е част от екипа на МБАЛ “Токуда Болница София”. Преминала е обучение в болниците на Токушукай в Япония и квалификационни курсове по Перинатална медицина (Париж), Трансфонтанелна ехография (Imperial College of London) и Реанимация и интензивно лечение.

 

 

Проф. дпн Моника Богданова e психоаналитик, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика. Ангажирана е с каузата на бебетата и децата в България от 2010 г., развивайки френския и немския опит, като през 2015 г. създава “Зеленият двор” – психоаналитичен център за посрещане на семейства, а през 2018 г. Център за развитие на бебета и деца до 5 г. ”Франсоаз Долто”. Специализирала е в Париж, има над 100 публикации, последните, от които са „Посрещане на новороденото през думите и в света. Перинаталност и психоанализа“, „Бебето, детето и техният език“, „Въпросът за тялото в клиничната практика“. Има специфични професионални и научни интереси, свързани с преждевременно родените бебета и диагностиката на нарушения в ранна детска възраст (0-3 г.). Председател на УС на Българската Асоциация по психотерапия, пълноправен член е на „Българско психоаналитично пространство“. От 2022 г. е част от екипа на Центъра по клинична психология, психоонкология и психосоматика към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

 

 

 

 

 

 

 

 

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×