Чуденици – за една не-стихосбирка


Едно интервю на Светозар Ненчев с Моника Богданова за по-чудата на думите, променящи значенията и живота

С. Ненчев: доц. Богданова, сега пък стихоплетство?!

М. Богданова: Словоплетство… а всъщност чуденици… в по-чудата на думите, променящи значенията и живота.

С. Ненчев: Имате предвид Лакан, Долто?

М. Богданова: Да, връзката между психичното и думите, през Желанието и несъзнаваното.

С. Ненчев: Как един психоаналитик пише в рими?

М. Богданова: Малко са в рима, повечето са по-скоро в стил хайку, но не съвсем… Така пише психоаналитикът – мислейки словото. Това не е стихосбирка, а част от опита ми с думите – те са моя инструмент.

С. Ненчев: Изповед?

М. Богданова: Не, или не в този смисъл на лична изповед. Те са уловени мигове, резултат от наблюдението ми на света, на хората… на живота. Доразвити през тази форма на словото. Но може да стане и монография от тях. В моята работа, словото има особено звучене – не само това на пациента, но и на аналитика. Та, написаното е провокация да повървим към дълбокото на значенията.

С. Ненчев: Пак бягате от личното.

М. Богданова: Не бягам! Тези слова не са лични, но са о-личностени. Не съм лирическата героиня. Едва като ги прочетох повторно, осъзнах, че са за живота като такъв, за човешкостта. Книжката не е планирана и търсена като резултат – сама дойде. Имах колебания дали да я из-дам… да я пре-дам на тези, които имат отношение към думите. Или да си остане между нас. Но ме убедиха. Не разбирам много от поезия и ми трябваха доказателства.

С. Ненчев: Като за човек, който не е писал никога е направо невероятно.

М. Богданова: Не е. Всичко има история и е започнало някъде. Всяко усилие дава плод, но си има и цена… като с всяко нещо, което може да разцъфти. Писала съм в юношеството, но далеч не така.

С. Ненчев: И все пак – кое Ви вдъхнови?

М. Богданова: Животът… вътрешен и външен. А може би и срещата между тях…

С. Ненчев: Този път каква Ви е целта? Каква би могла да бъде? Нали всичко е около каузата за бебетата и децата?

М. Богданова: Срещата със силата на речта, която става език, защото продължава да живее в тялото, мислите, действията. И това да си представим какво му е на бебето, на детето в този д-ум-овъртеж, как чутото става негово по невидими нишки, правещи живот. Много от тях са игра с двузначието на изказа и посланията.

С. Ненчев: А каква е провокацията в по-широк контекст?

М. Богданова: Мисля си все повече, работейки с деца, които проговарят на английски език без да е проблем вече дори и за учителите… това е катастрофа – културна, социална, психична… един народ се асимилира тихо, но устойчиво през езика, а ние някак станахме твърде толерантни към чуждия език, претендиращ да е универсален. Така си анулираме ориентирите – не само между нас си, но и към себе си. Огледайте се! Естествено е дори надписите на заведения, автобуси, билбордове (красива българска дума!) да не са на родния ни език. Какво е ако не отделяне от родовостта… чуждо-поклонничество… не може да няма последици от това.

С. Ненчев: Сигурно Ви е отнело доста време да ги напишете… имате дългогодишен опит.

М. Богданова: Не, като писане беше за… две седмици. Но да, като прозрения е с натрупване.

С. Ненчев: Какво планирате за тази книга?

М. Богданова: Нищо! Както с всяка. По-скоро мисля да бъде като покана за с-мисъл в пространства, в които съм ангажирана.

С. Ненчев: Ще кажете ли някое, което Ви е любимо?

М. Богданова: Не, разбира се! Не е нужно да става дума за мен, аз съм само повода, възможността за търсещите да намерят още един начин да по-мислят. И да изобретят своето.

С. Ненчев: И все пак! Не може да няма някое, на което се зарадвахте, на това, че сте се сетила…

М. Богданова: На всяко едно! Радост от силата и от корените, от дълбочината и про-зренията, от това да те изненада нещо, което ти е било пред очите.

С. Ненчев: Като казахте, всеки да си намери своето – не Ви ли е страх, че ще Ви обвинят в екстравагантност и претенция?

М. Богданова: Не, не… никой не може да ти вземе твоето си. Това е нещо, в което вярвам и с което съм успявала да преглътна някои Франкенщайнчета… без да се разболея от лошата храна. Нямам претенция, но надявам се в тези страници да има потенция.

С. Ненчев: Няма да Ви питам какво следва…

М. Богданова: Попитайте ме… следват Дните на Долто и изненада, на която скоро ще й дойде времето. Имаме новина!

С. Ненчев: Още една стихосбирка?

М. Богданова: Може да се каже! Но само като метафора…

 

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×