За Нас

Екипът се развива психоаналитично чрез различните форми за професионално формиране.

Подходът към бебето, към детето се изобретява от всеки, но в конкретното професионално поле и през изискванията за „учене през целия живот“.

Всеки специалист е обучен да борави със словото и да назовава важното за детето, съпровождайки го през разлчните му  преживявания (на радост, яд, тревога, ревност и т.н.). Това е умение, което изисква професионализъм и развитие.  

доц. дпн Моника Богданова, Директор

Моника Богданова е психоаналитик, един от най-младите доценти и доктори на педагогическите науки в СУ „Св. Климент Охридски”. Работи с деца и семейства от 1998 г., а от 2015 г. е Директор на терапевтично-обучителен център Зеленият двор. С нея се свързва практиката в България за развитие на мултисензорния принцип в терапевтична среда, синергията между медицина и психоанализа, както и психоанализата с бебета, и малки деца. През последните 6 г. е ангажирана с тяхната кауза, развивайки френския и немския опит. Супервизор и обучител на социални работници, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, педагози и др. Автор на редица статии, студии, наръчници и монографии.

Ивалина Сергеева, учител-логопед

Ивалина Сергеева завършва специалност „Социални дейности“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016г. с дипломна работа на тема: „Социални аспекти на обучителните затруднения в ранна детска възраст“. В периода 2016/2017 г. се обучава в две магистърски програми: „Логопедия“ и „Начална педагогика“ отново в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По време на обучението си провежда редица стажове, някои от които в дневни центрове за деца със специфични потребности. Участва в различни доброволчески инициативи.

Христо Каракашев, ментор

Христо Каракашев е учител приключенец по ментална аритметика в SmartyKids Стрелбище, София. Завършил две от висшите си образования в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в специалности „Неформално образование“ и „Специална педагогика“ и магистратура в специалност „Начална училищна педагогика“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Стартира учителската си кариера благодарение на програмата „Заедно в час“ през 2016 г., като в момента е част от алумни общността ѝ. До края на учебната 2018 – 2019 г. е част от екипа на 58. ОУ „Сергей Румянцев“, а в момента се е отдал на мисията „Синьо лято“ в „Зеленият двор“. В практиката му винаги намират място идеите за множествената интелигентност и модалностите на учене, които му позволяват да избира най-подходящите средства и методи за преподаване на определена информация съобразно индивидуалните особености и способности на учениците. Вярва, че у всяко дете има потенциал за откривател на нови знания, опит и нагласи, а неговата роля е да намери най-лесния път това да се случи, а той най-често е пътят на думите. „Всичко е език“, както казва Франсоаз Долто! Участвал е с публикация в седмия студентски форум на ПУ „Паисий Хилендарски“: Сборник с доклади. Част 2, „Нагласи на масовия учител към приобщаване на слухоувредени ученици в общообразователното училище“, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2018, 111 – 120.

Христина Костурова, ментор

Христина Костурова завършва специалност „Социални дейности“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019г . По време на следването си е имала възможността да работи като стажант в Зеленият двор, както и в център за настаняване от семеен тип „Св. Екатерина“ за деца от 0-3г. Интересите й са насочени в областта на психоаналитичното слушане на бебета и малки деца и работа по посока ресоциализация на деца с нарушения в развитието. Смята, че възможността да преоткрива теорията на практика й дава нещо безценно, защото през реализацията на дейности всички участници в процеса се самоосъществяват, а когато станеш свидетел на промяната – трудът се осмисля!

В екипа участват и различни специалисти според идеите за развитие на всяко дете – специалист по сензорно-моторно развитие, музикален педагог и др.

Стажантите

Включването на стажанти в ежедневието на децата има специфични цели – от една страна те виждат млади ентусиазирани хора, които харесват това, което правят, но от друга изобретяват собственото си харесване. Те не са модел за подражание, а вдъхновители.