Мястото

Нямаме много играчки и наоколо не е „детско“, защото знаем как се развива въображението и как думите правят усещания. 

Адаптирали сме идеите на френските и немски места за деца за организиране на пространството, за неговото създаване според дейностите. Това дава възможност на децата сами да избират необходимото им, да претворяват предметите и да сменят тяхното предназначение. Това не само ги прави по-гъвкави, изобретателни и бързи, но им съз-дава перспектива, мислейки критично.

Има въздух“, движение, общуване и радост. Оборудвали сме за развитие със специалисти, които знаят какво правят.

Прием на бебета, деца и семейства в Център за развитие „Франсоаз Долто”: Въпроси и отговори

В зависимост от потребностите, времето на родителите и възможностите им – няколко часа, няколко дни или цяла седмица, екип от специалисти ще посреща бебета и деца до 5 г.

Не, но сме включили идеята на родителските кооперативи за включването на родителите в развитието на тяхното дете.

Не, но съществува структура, правила, ограмотителен процес и индивидуален план за развитие на всяко дете. Методиката е френско-немска, адаптирана за български условия.

След първата среща с Директора на Центъра се уточняват взаимните очаквания и двете страни задават въпроси, с което да са сигурни, че изборът е най-добрият за детето.

Педагог-логопед, специалист по неформално образование, специалист по сензорно-моторно развитие – ентусиазирани млади хора, които продължават професионалното си развитие, търсейки отговори за всяка ситуация.

Супервизията на педагогическата работа се осъществява от педагог-учител с над 35-годишен опит, а организационната структура и психоаналитичният подход са гарант за единно разбиране на процесите, децата и целите.

Групата е формирана по предварителни критерии, така че да е възможно взаимното развитие на децата.

Всички дейности са планирани предварително, но се реализират гъвкаво, тъй като специалистите имат умения за създаване на ежедневни педагогически, обучителни ситуации. Езиково-говорното, психо-моторното и сензорното развитие са основни акценти. Децата се включват във всички дейности и откривателстват чрез опита. Гостите са част от ритъма – те учат децата на специфични умения (изкуство, инструмент, занаят и др.).

Освен, че храната е лекарство и лекарството – храна, тя е и общуване. Разчитаме на вродената интуиция у детето и развиваме усещанията, вкусовете, възприятието за количество. Как? Обсъждаме това с родителите.

Активна дисциплина (по Монтесори), научаване на свобода (психоанализа) и учене чрез опита (по Дюи).

Останалото също обсъждаме с родителите, защото трябва да бъде вписано в семейните ценности и традиции.

Учим децата да спазват правила, да разбират и усещат тяхното значение. Пространството и дейностите са разпределени така, че когато детето не е готово може да се отдели и да опита отново. В този смисъл, наказанието е лишаване от нещо, за което се полагат повече усилия. В това са включени и родителите – усвояването на изисквания, ред, контекст са усилия, които изискват последователност.