Мястото

Нямаме много играчки и наоколо не е „детско“, защото знаем как се развива въображението и как думите правят усещания. Френските и немски места за деца са основа за планиране на пространството.

Има въздух“, движение, общуване и радост. Оборудвали сме за развитие със специалисти, които знаят какво правят.