Вече и съботни ателиета в център за развитие на бебета и деца „Франсоаз Долто“

Ателиета „Арт Съ-творителница“

Нашата идея за събота!

Ателиетата имат за цел да развиват умения и да реализират ранно професионално ориентиране, залагайки въпросите за себепознанието, способностите, уменията, изборите и себереализацията, удоволствието и удовлетворението от труда и упоритостта на усилията.

Чрез нашата концепция и програма, ние стимулираме и развиваме творчеството, инициативността и критичното мислене у децата, като ги поставяме в естествени ситуации, преживявайки опита.

През изкуството, като съ-творяваща и експресивна дейност, чрез преживенческите-ролеви и асоциативни игри, децата ще развиват личността си,  ще усвояват умения за работа в група, ще опитват различни дейности, провокирани от необходимостта да се себеизразяват.

За кого?

За деца, които откриват Света и са любопитни да преживеят ученето като предизвикателство.

Кога?

От 19.01.2019 г., всяка събота: 10:00 ч. – „Арт Съ-Творител-ница“ и 12:00 ч. – „Професионално ориентиране“.

Такса участие за едно ателие: 12 лв.

Повече информация на тел.: 0877 549 439