Вече и съботни ателиета в център за развитие на бебета и деца „Франсоаз Долто“

Ателиета „Арт Съ-творителница“

Нашата идея за събота!

Ателиетата имат за цел да развиват умения и да реализират ранно професионално ориентиране, залагайки въпросите за себепознанието, способностите, уменията, изборите и себереализацията, удоволствието и удовлетворението от труда и упоритостта на усилията.

Чрез нашата концепция и програма, ние стимулираме и развиваме творчеството, инициативността и критичното мислене у децата, като ги поставяме в естествени ситуации, преживявайки опита.

През изкуството, като съ-творяваща и експресивна дейност, чрез преживенческите-ролеви и асоциативни игри, децата ще развиват личността си,  ще усвояват умения за работа в група, ще опитват различни дейности, провокирани от необходимостта да се себеизразяват.

За кого?

За деца, които откриват Света и са любопитни да преживеят ученето като предизвикателство.

Кога?

От 19.01.2019 г., всяка събота: 10:00 ч. – „Арт Съ-Творител-ница“ и 12:00 ч. – „Професионално ориентиране“.

Такса участие за едно ателие: 12 лв.

Повече информация на тел.: 0877 549 439

Започваме прием на бебета, деца и семейства, които ще изберат от месец септември Център за развитие „Франсоаз Долто”

 

В зависимост от потребностите, времето на родителите и възможностите им – няколко часа, няколко дни или цяла седмица, екип от специалисти ще посреща бебета и деца до 5 г.

Не, но сме включили идеята на родителските кооперативи за включването на родителите в развитието на тяхното дете.

Не, но съществува структура, правила, ограмотителен процес и индивидуален план за развитие на всяко дете. Методиката е френско-немска, адаптирана за български условия.

След първата среща с Директора на Центъра се уточняват взаимните очаквания и двете страни задават въпроси, с което да са сигурни, че изборът е най-добрият за детето.

Педагог-логопед, специалист по неформално образование, специалист по сензорно-моторно развитие – ентусиазирани млади хора, които продължават професионалното си развитие, търсейки отговори за всяка ситуация.

Супервизията на педагогическата работа се осъществява от педагог-учител с над 35-годишен опит, а организационната структура и психоаналитичният подход са гарант за единно разбиране на процесите, децата и целите.

Групата е събрана по предварителни критерии, така че да е възможно взаимното развитие на децата.

Всички дейности са планирани предварително, но се реализират гъвкаво, тъй като специалистите имат умения за създаване на ежедневни педагогически, обучителни ситуации. Езиково-говорното, психо-моторното и сензорното развитие са основни акценти. Децата се включват във всички дейности и откривателстват чрез опита. Гостите са част от ритъма – те учат децата на специфични умения (изкуство, инструмент, занаят и др.).

Освен, че храната е лекарство и лекарството – храна, тя е и общуване. Разчитаме на вродената интуиция у детето и развиваме усещанията, вкусовете, възприятието за количество. Как? Обсъждаме това с родителите.

Активна дисциплина (по Монтесори), научаване на свобода (психоанализа) и учене чрез опита (по Дюи).

Останалото също обсъждаме с родителите, защото трябва да бъде вписано в семейните ценности и традиции.

Учим децата да спазват правила, да разбират и усещат тяхното значение. Пространството и дейностите са разпределени така, че когато детето не е готово може да се отдели и да опита отново. В този смисъл, наказанието е лишаване от нещо, за което се полагат повече усилия. В това са включени и родителите – усвояването на изисквания, ред, контекст са усилия, които изискват последователност.