„Зеленият двор“ е първият по рода си център за психоанализа и развитие, истинско пространство за Вас и Вашите деца

Зеленият двор е първият по рода си терапевтично-обучителен център в България, съчетаващ в единен екипен подход идеите на психоанализата и професионалните полета на педагогиката, логопедията, медицината, акушерството и др.

И не само. През последните години развиваме идея, която във Франция има традиции – място за прием. Става дума за специфична работа по посока ранна социализация и развитие, за адаптация и гъвкавост към условията, хората, към света.

Ще ви посрещнем в едно автентично място за срещи, размисли, търсене и развитие. Място, в което можете да (по)мислите заедно с психоаналитик, да усетите отговорите.

Какво казва бебето и детето, без да говорят? Какви са причините за родителските затруднения? Как да (се) разберем?

Психоанализата отдавна не е страшно приключение, а самопознание. Понякога болезнено, но при всички случаи катартично. Освен това, най-често трудностите са въпроси, а не диагноза без изход.

Посрещаме и съпровождаме бебетата (и в утробата), децата между 0-9 години, и техните семейства, но и всички, които имат желание да помислят с психоаналитик, да потърсят решения.

Професионализмът ни е насочен и към превенция на разстройства в ранното детско развитие.

Така, вече шеста година, „Зеленият двор“ е център за психоанализа и развитие, истинско пространство за Вас и Вашите деца!