За новите книги и “знанието между редовете”, за предстоящото


В кадъра на превърналите се в поредица интервюта на Светозар Ненчев, съмишленик и приятел на “Зеленият двор” с доц. Моника Богданова, този път попаднаха двете нови книги, които ще бъдат представени на Дните на Долто 2018. Разбира се, поводът за разговор беше този, но какво още се разкри "между редовете".

С. Ненчев: доц. Богданова, как избрахте заглавията за тази година – „Насилието над бебетата” и „Думите на малките”.

М. Богданова: Както всяка година и тази сме готови за Дните на Ф. Долто в България. Доверих се на избора на д-р Сежер, с която продължаваме заедно да работим за каузата на бебетата и децата.

С. Ненчев: Преводачите?

М. Богданова: За вече 8 години идеята ни срещна с много хора – съмишленици. Преводачите са тези, които ни превеждат от един език към друг и държат нишката със смисъла. Вяра Любенова и Искра Митева са нашите водачи.

С. Ненчев: Защо насилието над бебетата?

М. Богданова: Имах притеснения, че тази книга може да се окаже без читатели, но само ако насилието се разбира директно. Всъщност, освен философският и психоаналитичен контекст, книгата провокира да мислим глобално – насилието на недоизказаното…

С. Ненчев: Изглежда малко… сякаш не на място… в нашата действителност все едно сме си решили всичко, та сега и това!

М. Богданова: Разчитаме на това, че за последните години сме създали аудитория, която търси, пита и анализира, прави връзки. Да, текстът на места е труден, но знанието изисква усилия. Всъщност за Франция това не е нова тема, текстът е от 2008 г. и не е дебат, а размисли, доклади от конференция.

С. Ненчев: А другата? Детската ясла, градината?

М. Богданова: Актуална тема – не само заради дебатите в България, а и заради липсата на достатъчно подготвени психолози там, на система и разбиране за психичното. Тази книга е част от фундамента на работата в „Зеленият двор”, ние я живеем. Знам колко е трудно и къде са „подводните камъни”, но сме доказателство, че не е невъзможно. Идеите са постижими, но само от екип, решил да се развива, да мисли психоаналитично и да има психоаналитик, който да участва. Другото са импровизации, при това рискови, струва ми се.

С. Ненчев: Намерихте ли думата за ясла и градина? Малко е като плевня, място за животни..

М. Богданова: Английската дума за ясли е day care center (детски дневен център), френското crèche (детско заведение). Историята във Франция започва през 1840 г. и стремежът е да предизвика уюта от Рождество – тези ясли Христови. Всъщност, това е място за социализация, за открития, опит и развитие. Градина е добра метафора, стига възрастните да не смятат, че децата-цветя имат нужда само от поливане. Звучи малко безпомощно, а и е натоварено със страхове, фантазии за лоши жени, които не обичат децата и ги карат да се хранят. Между другото, французите използват думата „да ядат”, не да се „хранят” – има разлика.

С. Ненчев: С какво са интересни книгите?

М. Богданова: За всеки с нещо си, надявам се. Знанието е между редовете.

С. Ненчев: Питам се… откъде намирате енергия?

М. Богданова: Не съм сама… каузата не може да бъде на един човек само. Благодарна съм, че около мен има хора, които не се щадят и не се питат за ползата. И харесвам историчността – да знам, че продължавам нещо. Опорите са важни и хората преди нас, до нас – откривателите… започвайки от Фройд до днес. Не е много популярен този подход, защото живеем във времена на нарциси – всеки откривателства.

С. Ненчев: Остава да направите подобно място – долтонианско.

М. Богданова: Надявам се съвсем скоро…

 

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×