Книгата “БЕБЕТО, ДЕТЕТО И ТЕХНИЯТ ЕЗИК” ВЕЧЕ Е ФАКТ!!


Ето какво разказа доц. Богданова за нея на Светозар Ненчев, съмишленик и приятел на “Зеленият двор”.

 

Светозар Ненчев: Доц. Богданова, разкажете ни за новата си книга „Бебето, Детето и техният език”.

 

Моника Богданова: Тази книга има дълга история, премина през доста редакции и дори смяна на заглавието. Трябваше да се казва „Раждането на Субекта”, но понякога така става – текстът върви сам, въпреки автора. Резултат е от работата ми през последните години с бебета и деца, за които родителите и специалистите са смятали, че проговарянето е най-важното за тяхното развитие. Но всъщност не е. Редица други въпроси са водещи.

 

С. Н.: Защо решихте да пишете за езика?

М. Б.: Въпросът за езика е пресечна област – логопедия, медицина, педагогика, психология. И всяка наука има своето обяснение за развитието на речта. Предложила съм психоаналитичния поглед – през разбирането за психичното. Всъщност, провокацията към специалистите е да си задават въпроси и да се питат: „Трябва ли да се настоява детето да говори?”. Моят отговор е не – не на всяка цена и не без да се разбира смисъла на не-желанието му да говори.

 

С. Н.: Убеждавате ли в това специалистите?

М. Б.: Не! Пиша през опита си и заради бебетата, малките деца, които често са жертви на системата, която анулира Желанието и сякаш забравя за родителите. Но да, надявам се книгата да провокира (междудисциплинарни) диалози.

 

С. Н.: Всъщност не е само за логопеди? Обикновено с тях се свързва говоренето.

М. Б.: Да, когато има затруднено езиково-говорно развитие, механичен проблем (спастика например). Но речта и езика са различни полета – за да проговори, да има реч, преди това бебето, детето трябва да са въведени, и разбрани в езика. Което е психичен въпрос.

 

С. Н.: Коя е основната нишка в книгата, освен езика?

М. Б.: Метафората – този път през Библейски разкази. Интересно ми беше да правя връзки и да мисля върху първо-източника. В текста на Назир Амад за произхода също има размисли около началото. И още една нишка – възможността за разбиране на езика когато няма реч, а има симптом-страдание, въпрос. Това е много фина работа, която изисква сензитивност и постоянно развитие.

 

С. Н.: Но Вие вече сте постигнали това развитие…

М.Б.: Не, не! Постоянно означава до последния миг.

 

С. Н.: Май не Ви е приятно да говорите за себе си, пазите пространството си? Както всеки психоаналитик…

М. Б.: Бих казала като всеки човек, за когото работата е тази, която го представя. Личният живот е важен, но когато е свързан с вдъхновението да прозреш, с любопитството към Живота, със срещата. Другото е клюка или намеса. Чудех се как ще се приемат думите на Ф. Долто, които оставих за заключението – дали не е малко надменно, но все пак…очарованието е част от развитието на всеки, после идва трудното – да направиш така че да си-се-очароваш от всяко нещо, от правенето-си. Не да се хипнотизираш, а да намираш чара.

 

С. Н.: А кои са думите на Долто?

М. Б.: Само началото:

Днес ви дадох доказателства от моята гледна точка на психоаналитик. Ако това има педагогически ефект върху вас, толкова по-добре, така да бъде, но аз нямах това за цел. Опитах се да ви запозная с разликата от въздействието на аналитичната работа, която не е образователна по отношение на обществото, а по отношение на себе си в миналото, което има последствие във взаимоотношенията в настоящето. Смятам, че съм ви дала по-скоро една информация, но ако това има педагогически ефект, то е защото с нещо, съм ви очаровала и от това вие мислите, че съм някой на когото можете да подражавате. Това трябва да се анализира! Защото аз не съм за подражание”.

Разбира се, опияняващо е да очароваш и изисква усилия, за да не ти е нужно. Така се случва среща заради общата идея, а не заради някой. Идеята е тази, която трябва да остане и след нас.

 

С. Н.: Вие в какво намирате чар?

М. Б.: Знаете ли, че от старобълг. чаръ означава „магия“? Както знаем, няма добра магия, но има вълшебно, магично преживяване. Още повече, че магия идва от персийското ”знание и великолепие”. Така, разширявайки значението, чарът може да се намери в живеенето-в-знание. Но има истории в моята практика, които и до днес ме карат да се питам ЗАЩО? Трудно е да се разбере, но професионално спокойно е когато знам, че ако е нужно, винаги има отговор на този въпрос. Това е по-философското схващане. Психоанализата знае, че към лечението има съпротиви, колкото и да е търсено рационално.

 

С. Н.: За кого е написана книгата?

М. Б.: Когато пишех книгата за изоставянето на деца, в която има мащабно изследване на различни нива, все питах специалистите: „Какво бихте прочели, какво би Ви било интересно?”, но отговорът почти винаги беше: „Нещо кратко, нямаме време!”. Опасявам се, че и сега няма да е по-различно. Но сякаш вече не пиша за тези, които нямат време, защото все още се питат какво всъщност искат (и всъщност са в съпротивата). Надявам се да пиша за онези, които разполагат с цялото (психично) време на Земята, за да се развиват и да мислят. Ще се радвам да бъда част от този (за)бавен Път. Ясно е, че живеем в дефицит на време, но какво всъщност означава това за психичното време?

 

С. Н.: А с кое издателство работите този път?

М. Б.: Този въпрос не е интересен. Докато всичко е въпрос на пари. Издателството е некомерсиално, самофинансиращо се – хората, с които работя и тези, които си купуват книгите. Това е една от мисиите на „Зеленият двор” – да популяризира знанието, инвестирайки средства и усилия за превод, и издаване на психоаналитични заглавия.

 

С. Н.: С какво продължавате?

М. Б.: Как с какво?!

С работа,

с интерес,

с любопитство,

с Желание…

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×