Ателие за майки, бащи и бебета до една година ”Тяло и движение”


Движението е изначална човешка характеристика още от утробата – Бебето открива тялото си, звуците, светлината, вкусовете и усещанията в зората на сетивността. Тогава се формира вестибуларният апарат, тренира се с удоволствие, търсят се обяснения и думи за преживяването на майката, бащата. Между родителите и бебето се установява специфична връзка, която развива всички.

След раждането бебето попада в нов, но вече познат от усещанията свят, в който се вписва чрез думите и докосването – допирът се отразява върху цялата личност, защото всяка емоция се отразява върху тялото (движение, мускулен тонус, поза, жестове).

Връзката между движението на родителите, гласа, изражението на лицето, позата и проторечта (да, бебетата имат своя реч!) между тях оказва фундаментално влияние за развитието. За бебето всичко е език и то говори през усещанията си и тялото си, а психоаналитиците са открили връзка между движението на бебето в утробата и неговите въпроси след раждането.

Защо психоанализа?

Вярваме, че отговорите за бебетата са във властта на родителите и че те познават толкова добре бебето си, че да могат сами да изобретят ”програма за развитие на…”.

Психоанализата е съпровождане в пре-откриването на взаимоотношенията отвъд рецептите и стандартните правила. По-труден Път, но по-удовлетворяващ и устойчив. Благодарение на нейните открития се развиват както всички други школи, така и пренаталната психология. Именно тя изобретява това, което днес се налага като “иновация и съвременни подходи”.

По време на курса Вие ще разберете:

  1. Каква е връзката между преживяванията на бебето в утробата и след раждането – какво Ви казва то.

  2. Какво означава схема на тялото и образ на тялото и защо това е важно за развитието.

  3. Какво означава да бъдем сензитивни към темпото на бебето и да не бързаме да го развиваме, но да го подтикваме да Желае.

  4. Какво е сензорност и сетивност, мултисензорен принцип и как това може да бъде част от разбирането Ви за родителство.

  5. Как удоволствието от движението се отразява в бъдещето.

  6. Как да играете с бебето и това да ви развива.

  7. Какво е най-добро за Вас и за бебето като избор на бъдеща система за развитие.

  8. Какво провокира бебето у Вас и как това се отразява в него.

Продължителност: 40 часа (3 месеца), разпределени в удобно за родителите време.

Място: Зеленият двор

Начало: Когато се събере група

Записване: отворено

За въпроси: 0887372184, Моника Богданова

Присъствието на татковците не е задължително, но е (по-)желателно!!!

Планира се поне веднъж месечно и не се заплаща допълнително.

Водещи: проф. дпн Моника Богданова, психоаналитик

Елисавета Петкова, специалист по сензорно развитие


Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×