История


timeline_pre_loader
1979
Днес подобни Центрове са открити в много градове на Франция, Швейцария, Белгия, Канада, Виетнам, Русия и др.
2011

Зелената къща в България

Адаптираната идея за България, първата по рода си, води своето начало от януари 2011 г., създадена в болнична среда, приемайки малки бебета и деца със специфични потребности, техните родители и сиблинги.

Екипът доказа смисъла и ефективността на подхода, развивайки се професионално и психоаналитично – основно професионално изискване.

Част от работата ни през последните 5 години са Дните на Ф. Долто в България – една инциатива с подкрепата на СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика, намерила през годините съмишленици в лицето на Алианц на българските акушерки, Българска Асоциация по неонатология и др. През професионалните срещи, споделянето на знание и идеи, психоанализата намери своето място в редица екипи и практики. Зелената къща беше място за професионално развитие и формиране на специалисти.

2012

Дни на Франсоаз Долто 2012

През 2012 г. започнахме с много енергия и ентусиазъм, приели идеите на Франсоаз Долто и уверени в едно – бебето е личност! За него (и за детето) всичко е език. Срещнахме съмишленици, които ни се довериха и споделиха своя опит, разказвайки ни и за срещите си с Долто – Назир и Анемари Хамад, Клод Шодер.
2013

Дни на Франсоаз Долто 2013

През 2013 г. с нас бяха Катрин Долто и Силвиан Джиампино. Основните ни цели бяха не само популяризиране идеите на психоанализата с бебета и малки деца в България, но и запознаване на различни специалисти с опита на френската психоанализа.
2014

Дни на Франсоаз Долто 2014

Така през 2014 г. срещата между психоанализата и медицината в България се осъществи по време на Академията по церебрална парализа с участието на Мари-Клер Буснел – експерт и изследовател.
2015

През май 2015 г. Зелената къща затвори врати

С това се сложи край не само на един специфичен модел, но и на психоаналитичния подход при работата с бебета и малки деца, в разработването на мултисензорния принцип отвъд забавлението и стимулацията на сетивата, в работата с ТОАз като мета език, на храненето като общуване, а не единствено като механика, на ателието като форма на работа, на кариерното развитие на специалистите, за които основен въпрос е професионалната парадигма и избор на подход.

Дни на Франсоаз Долто 2015

През 2015 г. за четвърта поредна година разчитахме на безценната подкрепа както на Факултета по педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”, така и на Мириам Сежер и Георги Кацаров психоаналитици с дългогодишен опит и ангажираност към България. Имахме удоволствието да чуем и Мари Кристин Лазник, която работи с бебета в риск от аутизъм.

Зеленият двор?

 

Продължаваме! Още по-уверени и още по-спокойни!

На 01.06.2015г. Зеленият двор отвори своите врати.

Ще развием практиката си отново в друга среда, приближаваща се в по-голяма степен до идеята на Ф. Долто (доколкото тя е работила там основно с бебета и деца без физически затруднения).

И по примера на М. Монтесри, която започва своята работа и изобретяването на метода си при работата с деца с увреждания, за да стане постепенно той основен модел в детските ясли и градини в редица страни.

Разбира се, с подкрепата на педиатри-неонатолози, в търсене на връзката между телесното и психичното, в разбиране страданието на бебето и детето, преживяванията на родителите през единен подход.

Зелената къща и работата с бебета дължат своето признание и престиж на психоанализата – теория, изведена от практиката, на която са се доверили и доразвили имена като Ж. Лакан, Д. Уиникът, Ф. Долто, М. Манони, М. Сежер, Н. Хамад, А. Хамад, М-К. Лазник и други.

Имаме ангажимент към идеите, към етиката и практиката на психоанализата и е ясно, че всеки трябва да си извърви Пътя – на развитие, на опит и мъдрост.

И ние, ангажираните с това го знаем! Надяваме се да ни се доверите!

Бихме искали плодовете на постигнатото (а те не са никак малко!) да бъдат посадени отново и да стигнат до повече хора.

2016

Дни на Франсоаз Долто 2016

През 2016 чествахме 5 години „Дни на Долто“ в България! По традиция имаше открита лекция в 65-та аудитория. Бяхме подкрепени от Факултета по педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”, от Българската асоциация по неонатология и от Мириам Сежер и Георги Кацаров, съпроводиха идеята през всички тези години. „Черешката на тортата“ беше доц. д-р Ерика Парлато де Оливейра,  която сподели с нас откритията си около компетентностите на бебето.
2017

Дни на Франсоаз Долто 2017

Ежегодното събитие, превърнало се вече в традиция, през 2017 г. се проведе под наслова „Предизвикателствата пред невъзможните професии”.
Създавайки пространство за въпроси, за търсене на отговори през практиката на специалистите, поговорихме за възможностите за професионално развитие през психоанализатаНезависимо от професионалните полета (педагогика, логопедия, акушерство, медицина, психология, социална работа и т.н.), срещата с психичното страдание ни провокира, накара ни да мислим и да усещаме. За пръв път беше представено българското издание на книгата на Франсоаз Долто “В играта на Желанието”.

Открихме Център за развитие на бебета и деца до 5 г. ``Франсоаз Долто``

Психоаналитичните места за деца са малко в цял свят. За нас беше предизвикателство подобно начинание, което поставяше въпроси около реализирането на приложна психоанализа при работа с деца и родители, за психоанализата в общността. Но опитът по модела на “Зелената къща” ни помогна да доразвием идеята в друг контекст и вече трета година работим по автентични методики и подход.
2018

Дни на Франсоаз Долто 2018

„Езикът на бебето и малкото дете“ тази година ни изправи пред множество въпроси, които неизменно провокират, защото без разбиране на страданието-симптом не бихме могли да разберем бебето, детето, юношата, възрастния. „Как е възможно да се случи това отвъд речта, но през езика?“ И „Къде е мястото на специалиста, независимо от неговата професионална област?“ бяха отправните точки, послужили за срещата между теорията и практиката.

През клиничния опит, анализ на видео филми и представяне на добрите практики продължихме идеята да е раз-лично и аналитично. А убеждението ни, че понякога четенето между редовете е по-ценно ни накара „да поговорим за…книги“ – представихме „Тъй като нищо няма да кажат. Насилието над бебетата” (Луиз Лабриш), „Думите на малките. Вслушване в децата от детската ясла” (Грасиела Креспен) и „Бебето, детето и техният език” (Моника Богданова).

В тазгодишните дни заложихме на предизвикателствата в работата с бебета и малки деца, които неизменно ни карат да се развиваме личностно и професионално.

2019

Дни на Франсоаз Долто 2019

Работа в малка група с време за въпроси и развитие на практики.

[Best_Wordpress_Gallery id=”49″ gal_title=”Dolto Days 2019″]

2020

Дни на Долто 2020

През 2020 г. празнувахме 10 години Дни на Ф. Долто в България! Приятно и естествено, в една среща за споделяне на опит и знания. Краткият филм с участието на Ф. Долто провокира въпроси, които бяха подети от водещите и развити през техния дългогодишен опит и ерудиция. Клод Шодер въведе настоящия контекст и ни накара да се замислим за влиянието на извънредната ситуация върху бебетата и децата. А въпросите от публиката ни дадоха повод да планираме 2021 г., продължавайки с “Каузата на бебетата” и малките деца в България.
2021

Дни на Франсоаз Долто 2021

Дните на Франсоаз Долто бяха под надслов “Майчинство и ранно детско развитие” и се органзираха съвместно с МБАЛ “Надежда”. Основни акценти на събитието бяха практиките за консултиране, подкрепа и психотерапия по време на бременността и изграждане на връзка с бебето вътреутробно, раждането и периода на адаптация на новороденото и неговите родители. Дискутираха се и подходите за намаляване на стреса и подкрепа в развитието на преждевременно родените бебета от психолози, медици и родители, а също така и за адаптиране и изграждане на вяра в семействата на недоносените деца за възстановяването им.

[Best_Wordpress_Gallery id=”53″ gal_title=”Dolto Days 2021″]

2022

Дни на Франсоаз Долто 2022

На 26 ноемрви отбелязахме дванадесетото издание на Дни на Франсоаз Долто в България – “Думите в тялото на Бебето и на малкото дете”. Съвместно с болница Токуда, Софийски унверситет “Св. Климент Охридски“ (Факултет по педагогика и Философски факултет) отворихме пространство за диалог, подкрепяйки каузата на бебетата и малките деца, съдействайки не само за тяхното разбиране, но и за развитието на специалистите в полето на ранното детство.
Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×