История


timeline_pre_loader
1979
Днес подобни Центрове са открити в много градове на Франция, Швейцария, Белгия, Канада, Виетнам, Русия и др.
2011

Зелената къща в България

Адаптираната идея за България, първата по рода си, води своето начало от януари 2011 г., създадена в болнична среда, приемайки малки бебета и деца със специфични потребности, техните родители и сиблинги.

Екипът доказа смисъла и ефективността на подхода, развивайки се професионално и психоаналитично – основно професионално изискване.

Част от работата ни през последните 5 години са Дните на Ф. Долто в България – една инциатива с подкрепата на СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика, намерила през годините съмишленици в лицето на Алианц на българските акушерки, Българска Асоциация по неонатология и др. През професионалните срещи, споделянето на знание и идеи, психоанализата намери своето място в редица екипи и практики. Зелената къща беше място за професионално развитие и формиране на специалисти.

2012

Дни на Долто 2012

През 2012 г. започнахме с много енергия и ентусиазъм, приели идеите на Франсоаз Долто и уверени в едно – бебето е личност! За него (и за детето) всичко е език. Срещнахме съмишленици, които ни се довериха и споделиха своя опит, разказвайки ни и за срещите си с Долто – Назир и Анемари Хамад, Клод Шодер.
2013

Дни на Долто 2013

През 2013 г. с нас бяха Катрин Долто и Силвиан Джампинио. Основните ни цели бяха не само популяризиране идеите на психоанализата с бебета и малки деца в България, но и запознаване на различни специалисти с опита на френската психоанализа.
2014

Дни на Долто 2014

Така през 2014 г. срещата между психоанализата и медицината в България се осъществи по време на Академията по церебрална парализа с участието на Мари-Клер Буснел – експерт и изследовател.
2015

През май 2015 г. Зелената къща затвори врати…

С това се сложи край не само на един специфичен модел, но и на психоаналитичния подход при работата с бебета и малки деца, в разработването на мултисензорния принцип отвъд забавлението и стимулацията на сетивата, в работата с ТОАз като мета език, на храненето като общуване, а не единствено като механика, на ателието като форма на работа, на кариерното развитие на специалистите, за които основен въпрос е професионалната парадигма и избор на подход.

Дни на Долто 2015

През 2015 г. за четвърта поредна година разчитахме на безценната подкрепа както на Факултета по педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”, така и на Мириам Сежер и Георги Кацаров психоаналитици с дългогодишен опит и ангажираност към България. Имахме удоволствието да чуем и Мари Кристин Лазник, която работи с бебета в риск от аутизъм.

Зеленият двор?

 

Продължаваме! Още по-уверени и още по-спокойни!

На 01.06.2015г. Зеленият двор отвори своите врати.

Ще развием практиката си отново в друга среда, приближаваща се в по-голяма степен на идеята на Ф. Долто (доколкото тя е работила там основно с бебета и деца без физически затруднения).

И по примера на М. Монтесри, която започва своята работа и изобретяването на метода си при работата с деца с увреждания, за да стане постепенно той основен модел в детските ясли и градини в редица страни.

Разбира се, с подкрепата на педиатри-неонатолози, в търсене на връзката между телесното и психичното, в разбиране страданието на бебето и детето, преживяванията на родителите през единен подход.

Зелената къща и работата с бебета дължат своето признание и престиж на психоанализата – теория, изведена от практиката, на която са се доверили и доразвили имена като Ж. Лакан, Д. Уиникът, Ф. Долто, М. Манони, М. Сежер, Н. Хамад, А. Хамад, М-К. Лазник и други.

Имаме ангажимент към идеите, към етиката и практиката на психоанализата и е ясно, че всеки трябва да си извърви Пътя – на развитие, на опит и мъдрост.

И ние, ангажираните с това го знаем! Надяваме се да ни се доверите!

Бихме искали плодовете на постигнатото (а те не са никак малко!) да бъдат посадени отново и да стигнат до повече хора.

2016

Дни на Долто 2016

През 2016 чествахме 5 години „Дни на Долто“ в България! По традиция имаше открита лекция в 65-та аудитория. Бяхме подкрепени от Факултета по педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”, от Българската асоциация по неонатология и от Мириам Сежер и Георги Кацаров, съпроводиха идеята през всички тези години. „Черешката на тортата“ беше доц. д-р Ерика Парлато де Оливейра,  която сподели с нас откритията си околокомпетентностите на бебето.
Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×