Синьо лято


Синьо лято в „Зеленият двор”

Помните ли филма „Синьо лято”? Онзи, описващ приключенията на група приятели през ваканцията, след която нищо не е същото?

Животът е учене и на децата е необходима възможност да поставят своите „трудни“, но важни въпроси (отношенията, свободата, правилата и правото на протест, самостоятелността и т.н.).

Нашето предложение за работа с децата през лятото съчетава идеята за свободното време като време за развитие в друга среда (отвъд учебната или тази вкъщи), с естествената им потребност да бъдат активен партньор в игрите и в обучението.

Идеята е насочена към деца между 2 и 12 години, като формата е групова, с възможност за включване на индивидуални сесии.

Как?

Стъпка по стъпка:

  • Записване на децата и среща с родителите. Индивидуалната програма се изготвя според потребностите и интересите на детето!

  • Синьото лято.

  • Периодична и крайна обратна връзка с родителите.

Допълнителни възможности, които ще бъдат обсъдени, са:

ателиета; менторство; обучение;

ограмотяване; сензорно-моторно развитие; eзиково-говорно развитие;

развитие на специфични за детето компетентности (самостоятелност, адаптация, умения за общуване)

ранно професионално ориентиране

и още…

За кого е подходящо?

  • за деца, на които предстои тръгване на детска градина – по посока социализация, адаптация, самостоятелност, общуване и откриване на удовлетворението „да можеш”;

  • за деца, на които предстои тръгване на училище – самостоятелност, правила, общуване в група и откриване на желанието за учене, „за правене”;

  • деца, които посещават детска градина и лятото е време за смяна на средата и учене чрез опита;

  • ученици 1-4 клас – които имат задачи и време да ги изпълнят, преживявайки ги в действието;

  • за всички деца, чиито родители инвестират в тяхното образование и психичен комфорт.

Кой?

Екип от ентусиасти, за които развитието е мисия! Вдъхновени от Децата, те са обучени да ги съпровождат, без да ги дресират! Работата под супервизия и екипните срещи всяка седмица под ръководството на доц. М. Богданова са залог за професионализъм и стандарт.

Период на записване: 11 април – 15 май 2017 г., на телефон 0878/ 56 44 99, Елисавета Петкова

Продължителност: 1 юни – 10 септември

Цени: според индивидуалната програма на всяко дете и продължителността. Възможно е както целодневно, така и почасово включване в „Синьото лято”.

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×