Откриване на Център за развитие на бебета и малки деца “Франсоаз Долто”


Новото начало на една идея на "Зеленият двор"
На 13 май ще отворим врати, за да посрещнем бебетата, децата и техните семейства в пространство за развитие, размисъл, вдъхновение и откривателство.
И да, ще се казва Франсоаз Долто, защото психоанализата и идеите си имат история.
Центърът е естествено продължение на упоритата ни работа през годините – 2011 г. екипът адаптира първата “Зелена къща” в България, която до затварянето си приемаше бебета и деца със специфични потребности и техните родители. През 2015 г. “Зелената къща” отново отвори врати, но този път в рамките на Терапевтично-обучителен център “Зеленият двор”, който предоставя пространство за родители, които търсят личните си отговори за успешно родителство. Междувременно, последните 6 години съчетаваме френския и български опит в обучителните семинари “Дни на Франсоаз Долто”, насочени не само към родители, но и към специалисти, ангажирани в грижата за ранното детско развитие.
Център за развитие на бебета и деца до 5 г. е първият психоаналитичен център за прием и посрещане на семейства, съчетаващ идеите на психоанализата и тези на Франсоаз Долто, наречена френската д-р Спок. Франсоаз Долто открива подход към бебето, детето, който следваме, както и идеите й за посрещане въпросите на родителите. Разбира се, адаптирайки и доразвивайки ги.
Центърът е място за ранна социализация и откривателство за бебетата, децата и техните родители. Пространство за утвърждаване на детската личност и Желания, самостоятелност, справяне с трудностите и умения за живот с другите.

Дейностите?

Основани на апробирани методики, насочени към разбиране на бебето, детето, ранната социализация и откриването на света.
Дейностите са организирани спираловидно, надграждащо, в зависимост от етапа на развитие на всяко дете и въпросите на родителите.
Основни са тези, свързани със сензорно-моторното развитие, с откриването на умения и способности, езиково-говорното развитие и себе-изразяването, уменията за общуване и игра, за изследване на пространството.

За кого?

За родители, които искат да открият своята концепция за възпитание. За склонните да изобретяват и да се доверяват на интуицията си, но и на бебето, на детето.
За търсещите знание и провокация за (по-)добро.
За бебетата и децата, които се учат.
За детегледачките, които търсят отговори за професионализиране на своята практика.

Какво време?

Ден, два или повече, както и няколко часа.

Къде?

 бул. Петко Каравелов 38

За повече информация:

тел. 0887372184 – доц. Моника Богданова

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×