Какво сме планирали за 2017 г.?


Изминалата година ни научи да отстояваме още повече позициите си и да защитаваме каузата на бебетата и децата, да изобретяваме практиката всеки ден и да се развиваме!

Тъй като Държавата тази година е отредила твърде малко средства за наука, проектът, който написахме, няма да бъде финансиран – “Синергичен модел за диагностика и превенция на нарушения в ранна детска възраст”.

Но, ние предприемаме стъпки за неговото алтернативно реализиране, въпреки че структурирането и апробирането на подобен Модел не може да бъде инициатива на каквато и да е организация – необходимо е официално легитимиране на усилията и средства.

В практиката от създаването на ”Зеленият двор” регистрираме твърде много случаи на ”загубено време” за семействата, насочени от специалисти ”да изчакат”, ”да не се притесняват”, ”да … изпълнят конкретна рецепта, анулирайки родителската си сензитивност” и т.н., което, на фона на липса на подготвени специалисти за работата с бебета и малки деца, води до още по-тежки резултати.

Така, социално ангажирани, обявяваме надслов на 2017 г.: “Диагностика и превенция на нарушения в ранна детска възраст”, ангажирайки се с конкретни стъпки:

  • Един ден в месеца ще посрещаме за консултация семейства с бебета и деца до 18 месечна възраст – напълно безплатно! За повече информация – тук.

Дългосрочната ни цел е постепенно да изградим партньорства с медицински заведения, да обучим специалисти и да направим най-важното – система за превенция.

 • Поставяне работата на екипа на научна основа и постоянно развитие на членовете му.

 • Издаване на книги.

  Богданова, М. Бебето и езикът (работно заглавие

  http://lacausedesbebes.free.fr/livre%20paroles%20de%20tout%20petits.html

  Долто, Ф. Игра на желанието. изд. “Критика и Хуманизъм”

  Долто, Ф. Каузата на децата. изд. “Колибри”

 • Инициативата “Да споделим…”

 • Зелен двор в петъците – за въпроси, среща със специалисти и една по-различна гледна точка към играта.

 • Участие в конференции и семинари с цел популяризиране на каузата.

 • ”Синьо лято” – продължение на цялостната ни работа и развитие на идеята за терапевтична организация, организация, която развива през разбирането на детето и отчитане механизмите на психичното.

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×
Безплатни консултации

Цел: преодоляването на основни психосоциални трудности, пред които са изправени (преждевременно родените) бебета, малките деца (до 18мес.), техните семейства. Липсата на система за диагностика, превенция и подкрепа, за стандарти и мрежа за насочване води до загуба на време и ресурс, което в периода 0-18 мес. е важно за цялостното развитие на детето и активиране на родителския потенциал. Именно това е периодът, в който найинтензивно се развиват отношенията на бебето и малкото дете с родителите и средата, предпоставяйки следващите. Тогава то изпитва необходимост не само да чува и вижда, но и да общува има мотив и Желание. Трудностите в този ранен период, биха могли да насочат специалистите (педиатри, логопеди, педагози, социални работници, психолози/психотерапевти/психоаналитици) към ранни показатели за наличие на аутизъм, детска психоза, затруднения в общуването и т.н., а проследяването и превенцията са необходима предпоставка за чувствително намаляване случаите на деца с проблеми в развитието. Доказано е, че късното откриване на подобни трудности (в детска ясла, детска градина и даже в училищна възраст, което е типична практика в страната) често лишава семейството от шанс за лечение, терапия и позитивен изход.

От друга страна, в България няма подготвени специалисти, разработени методики, инструментариуми, които да могат да реализират диагностика, както и система за насочване, превенция и мултидисциплинарност в работата с (преждевременно родени) бебета, малки деца и техните семейства.

Въпросите занормалноторазвитие и установяване на проблема са между: ”Какво и защо се случва с нашето дете?” иТова нормално ли е за дете на тази възраст?” – въпроси, съпроводени понякога с безброй консултации със специалисти, според наблюдавания симптом (липса на реч, липса на поглед, нежелание за хранене и т.н.). Още потрудно е по отношение на преждевременно родените бебета, когато акцентът върху телесното развитие често ампутира сензитивността към психичното или обяснява всичко с диагнозата „недоносен” и децата с нарушения от аутистичния спектър, за които практиката на психолози и психоаналитици доказва диагностика и лечение с бебета на 2-3 месеца (Laznik, 2014; Klin et al., 2014; Klin, Shultz, Jones, 2015).

Всъщност световната практика залага на времето преди поставянето надиагнозатакато време за превенция и отваряне на пространство за въпросите на семейството. Такава е и нащата цел!

Записвания до 17.01.2017 на 0878564499 – Елисавета Петкова. Първата дата ще бъде 20.01.2017

×
Зелен двор в петък

Всеки петък, ще Ви посрещнем с вашето дете в „Зеленият двор”, където може да поиграете, да поговорите, да зададете своите въпроси към специалист. Това е защитената, но свободна среда на срещата и на думите, които имат значение.
По време на нашите срещи, търсим съвместно отговори на въпросите, които Вие и Вашето дете си задавате: „Какво ни казва бебето докато се храни и слуша Възрастните? Как участва в разговора и какво „иска да чуе“? Какво ни казва детето, докато играе? Как реагира на новата среда и на непознатите? Кои думи го успокояват? Може ли да сподели вниманието на родителите си с Друг? Как се адаптира и приема новото?”. Това са само някои от фините, значими механизми на развитието, около които през играта, в свободна среда, би могъл да започне разговор между бебето/детето – родителите и специалист. Понякога без думи.
Петъците са време за игра, общуване и насочване, за начало на…
Входът е СВОБОДЕН!

×
Синьо лято

Помните ли филма „Синьо лято”? Онзи, описващ приключенията на група приятели през ваканцията, след която нищо не е същото?

Животът е учене и на децата е необходима възможност да поставят своите „трудни“, но важни въпроси (отношенията, свободата, правото на протест, околната среда, самостоятелността и т.н.).

Нашето предложение за работа с децата през лятото съчетава идеята за свободното време като време за развитие в друга среда (отвъд учебната или тази вкъщи), с естествената им потребност да бъдат активен партньор в игрите и в обучението.

Идеята е насочена към деца между 2 и 12 години, като формата е групова, с възможност за включване на индивидуални сесии.

Посрещаме вътрешния устрем на децата да се развиват и ги съпровождаме, изобретявайки заедно с тях план за работа.

×
Да споделим

Да споделим…

Зеленият двор стартира инициативата „Да споделим…”!!!

Размяната на играчки, книжки и дрешки е не просто замяна на вещи – това е споделяне на преживявания, идеи, мисли, светоглед между децата и техните родители.

Това не са стари спомени, от които искате да се отървете, а такива, които искате да споделите с Други.

Размяната на ценни предмети формира у децата отношение и предизвиква Желания, създава истории.

За да изберат, децата могат да поиграят и в Двора, където има място за всички!!!

Предстои:

Да споделим… играта

Да споделим… четенето

Да споделим… стил и вкус

×