Безплатни консултации – 24.02.2017


Цел: преодоляването на основни психосоциални трудности, пред които са изправени(преждевременно родените) бебета, малките деца (до 18мес.), техните семейства. Липсата на система задиагностика, превенция и подкрепа, за стандарти и мрежа за насочване води до загуба на време и ресурс,което в периода 0-18 мес. е важно за цялостното развитие на детето и активиране на родителския потенциал.Именно това е периодът, в който най–интензивно се развиват отношенията на бебето и малкото дете сродителите и средата, предпоставяйки следващите. Тогава то изпитва необходимост не само да чува и вижда,но и да общува – има мотив и Желание. Трудностите в този ранен период, биха могли да насочатспециалистите (педиатри, логопеди, педагози, социални работници, психолози/психотерапевти/психоаналитици) към ранни показатели за наличие на аутизъм, детска психоза, затруднения в общуването ит.н., а проследяването и превенцията са необходима предпоставка за чувствително намаляване случаите надеца с проблеми в развитието. Доказано е, че късното откриване на подобни трудности (в детска ясла, детскаградина и даже в училищна възраст, което е типична практика в страната) често лишава семейството от шансза лечение, терапия и позитивен изход.

От друга страна, в България няма подготвени специалисти, разработени методики, инструментариуми, коитода могат да реализират диагностика, както и система за насочване, превенция и мултидисциплинарност вработата с (преждевременно родени) бебета, малки деца и техните семейства.

Въпросите за “нормалното“ развитие и установяване на проблема са между: “Какво и защо се случва снашето дете?“ и “Това нормално ли е за дете на тази възраст?“ – въпроси, съпроводени понякога с безбройконсултации със специалисти, според наблюдавания симптом (липса на реч, липса на поглед, нежелание захранене и т.н.). Още по–трудно е по отношение на преждевременно родените бебета, когато акцентът върхутелесното развитие често ампутира сензитивността към психичното или обяснява всичко с диагнозата„недоносен” и децата с нарушения от аутистичния спектър, за които практиката на психолози ипсихоаналитици доказва диагностика и лечение с бебета на 2-3 месеца (Laznik, 2014; Klin et al., 2014; Klin, Shultz, Jones, 2015).

Всъщност световната практика залага на времето преди поставянето на “диагнозата“ като време за превенция и отваряне на пространство за въпросите на семейството. Такава е и нашата цел!

Записвания до 20.02.2017 на 0878564499 – Елисавета Петкова.

Датата за консултации ще бъде 24.02.2017

Архив

LikeBox

Консултиране на майчинството – превенция на изоставянето, приемна грижа, детето със специфични потребности

Предназначение, цел и задачи: Целта е действащи и заинтересовани специалисти в системата на социалната работа, медицинската грижа, образованието да получат достъп до модерна систематизирана информация, действащи международни методики, апробирани и доказани техники за консултиране на проблемните и специфични ситуации на майчинството и развитието на детето през първите му години, породени от съвременните обществени тенденции и провокации на глобалната среда в международен план. Съпоставят се национални решения и международни политики, най-добрият европейски опит и конкретни законодателни решения, съчетано с овладяване на методики и техники на специфично консултиране на родители и деца за тяхното личностно развитие.

Продължителност: 50 учебни часа (20+30) в пет дни.

Организация, форми и методи на обучение: обучението е практически ориентирано при синхронизиране на теоретичното равнище на подготовка (дискусионни лекции и семинарни занятия) с посещения и работа на специализиран институционален терен в кризисните и проблематизирани ситуации на майчинството в съвременното общество – ДМСГД, неонаталогично отделение, ресурсни центрове, дневни центрове и др.

В резултат на обучението участниците: ще познават теоретичните визии за майчинството и неговото консултиране в еволюционна перспектива; ще познават международния опит в областта на превенция на изоставянето, приемната грижа и работа с деца и новородени със специфични потребности; ще проблематизират законодателните и институционални механизми за тези решения в България; ще познават водещите методически подходи и методики за работа в тези ситуации; ще развият уменията си за използване и интегриране в професионалната си дейност на част от тези подходи, методики и инструменти. Като цяло се обогатява, специализира и квалифицира общата и специфична професионална компетентност на специалистите.

Научни ръководители:

доц. дпн Моника Богданова; проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова

×
Програма

9.00 – 10.00 ч. Лекция „Родилен дом. Естествено раждане”

Какво ще научите:

– признаци на настъпващото раждане;

– кога да тръгнем към болница, кои документи трябва да бъдат с нас;

– каква е организацията в болница при приемането ни в отделение;

– физиология и етапи на раждането;

– план за раждане и с кого да го обсъдим.

10.00 – 10-15 ч. почивка

10.15 – 11.00 ч. Лекция „Подготовка за родилния дом”

Какво ще научите:

– какво да сложим в чантата за болница – необходими и важни принадлежности;

– как да организираме отиването ни в болница, за близките и как да ни съдействат;

– какво е необходимо да оставим вкъщи, за да ни посрещнат близките спокойно;

– какво ще е необходимо за бебето в болницата и в първите дни вкъщи.          

11.00 – 11.15 ч.  Гимнастика с Швейцарски топки

11.15 – 12.00 ч. Лекция ”Обезболяване по време на раждане”

Какво ще научите:

– физиология на болката;

– немедикаментозни методи за обезболяване – техники на дишане, релаксация, масаж, акупресурни точки и др. методи;

– медикаментозно обезболяване при различните етапи на раждането – видове упойки.

12.00 – 13.00 ч. Обяд – приготвяне на пълноценна храна с кълнове и домашен хляб.

13.00 – 14.00 ч. Лекция „Особености на новороденото – първи грижи в родилния дом и у дома”

Какво ще научите:

– физиологични особености на новороденото;

– кое е важно за първите мигове на живота;

– как да се погрижим за бебето;

– някои неразположения, за които не трябва да се безпокоим – физиологична жълтеница, еритем и др.

– емоционални нагласи и общуване.

14.00 – 14.15 ч. Почивка, кафе пауза с ароматерапия

14.15 – 15.00 ч.  Лекция „Кърменето – Защо? Кога? Как?”

Какво ще научите:

– как да се подготвим за успешно кърмене;

– защо е важно да закърмим рано нашето бебе – ползи за новороденото и за майката;

– пози за кърмене – как да бъде удобно и на двамата;

– физиология на къменето – какво се променя в първите дни, седмици, месеци;

– как да кърмим по-дълго – възможности да усилим лактацията и да я задържим поне до 1 година;

– за ролята на семейството в подкрепа на кърменето;

– връзване на слинг, носене на бебето и кърмене в слинга.

15.00 – 15.30 ч. Йога за бременни и гимнастика за укрепване на тазовото дъно

15.30 – 16.30 ч. Лекция „Къпане и хигиена на бебето. Грижа за кожата“

Какво ще научите:

– как да се приготвим за къпането на бебето – за водата, стаята, хавлийката, козметиката и т.н;

– къпане на бебето преди да е отпаднал пъпния остатък – особености и правила;

– къпане на бебето след падане на пъпа;

– тоалет на седалището при смяна на пеленките;

– тоалет и грижа за пъпа – третиране и пазене от инфектиране;

– почистване на очичките, ушите и нослето;

– грижата за кожата, избор на козметични продукти.

×